Bente Blogg 25.08.21
Er en tredje boligsektor svaret?

Det snakkes for tiden mye om en tredje boligsektor, men hva er det og hvorfor mener NBBL at vi i stedet bør satse på andre tiltak?

onsdag 25. august 2021

Bente Johansen (2020) 2
Barna våre kan bli 130 år

Vi lever stadig lenger. Det er viktig å ta med seg når vi skal planlegge framtidens boligsektor.

torsdag 11. mars 2021

Bente Johansen (2020) 2
God bolig – hva er det, og for hvem?

Myndighetene mener at gode boliger skal tilfredsstille strenge miljø- og klimakrav. Dette samsvarer dårlig med det folk flest er opptatt av.

mandag 21. september 2020

Bente Blogg 08.10.19 2
Laber eldreboligsatsing

Det er ønskelig at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig – dessverre er ikke alle boliger spesielt godt egnet for eldre den dagen helsa svikter. Her er statsbudsjettet for puslete.

tirsdag 08. oktober 2019

Bente Blogg 08.10.19
Heissatsing ble vinn-vinn

Tre borettslag i Årdal klinket til og investerte i heis. Tall viser at flere bør gjøre som boligbyggelaget i den lille sognekommunen.

tirsdag 13. august 2019