Vår historie

I 2021 fylte NBBL 75 år. Dette er fortellingen om Norske Boligbyggelag, år for år, skrevet av Tore Johannesen.

Om forfatteren

Tore Johannesen (2018). Foto: Nadia Frantsen

Tore Johannesen (1952) er utdannet statsviter, og ble rekruttert inn i NBBL i 1988. Da kom han fra en stilling i Boligavdelingen i Kommunaldepartementet, og hadde tidligere vært innom både Husbanken og boligforskning. Johannesens yrkeskarriere i NBBL kom til å strekke seg over 33 år. Hans arbeidsinnsats har hele veien vært konsentrert rundt NBBLs bolig- og interessepolitiske arbeid. Men han har også vært sterkt involvert i NBBLs kommunikasjon- og informasjonsarbeid – og han var i en del år på 1990-tallet redaktør av bladet BO. Viktigst har allikevel vært ledelse (på avdelingsnivå) av NBBLs boligpolitiske virksomhet. I tilnærmet hele hans tid i NBBL har han også vært en viktig bidragsyter og deltaker i NBBLs arbeid på nordisk nivå gjennom samarbeidsorganisasjonen NBO. Johannesen gikk av med pensjon i 2021.

Les forord for historieverket