Stiftelsen og de første årene

I 1946 blir NBBL stiftet med 28 boligbyggelag til stede. Carsten Boysen blir NBBLs første generalsekretær og leder. Det er stor mangel på boliger i landet samtidig med at det blir født 71 000 barn dette året – noe som fremdeles er fødselsrekord i etterkrigstid.

Les hele kapitlet «1946-49»

10 sider med tekst og bilder, skrevet av Tore Johannesen

pdf - 1,24 Mb

1946: Norske Boligbyggelag stiftes

NBBL blir stiftet med 28 boligbyggelag til stede. Carsten Boysen blir NBBLs første generalsekretær og leder. Det er stor mangel på boliger i landet samtidig med at det blir født 71 000 barn dette året, noe som fremdeles er fødselsrekord i etterkrigstid.

1947: Organisasjonsbygging

I løpet av dette året stiftes det hele 80 boligbyggelag, men mange av disse får relativt kort levetid. I starten har NBBL karakter av å være en blanding av en medlemsbevegelse og et halvoffentlig organ. Fra januar utgis bladet Hus og hjem, som et fellesorgan mellom NBBL og Norges Leieboersamband.

1948: Lav boligbygging

Det er svært høy oppmerksomhet rundt det faktum at boligbyggingen ligger langt under det målet som regjeringen satte seg i 1945. På sommeren dette året reiser Carsten Boysen og lederen av Boligdirektoratet på en boligkonferanse som omhandler boliggjenreisingen i Nord-Norge. Mot slutten av dette året blir Ungdommens Selvbyggerlag (Usbl) dannet i Oslo.

1949: Oppsigelser og politisk strid

En av de ansatte i NBBL sier opp sin stilling fordi hun blir «holdt utenfor» og i tillegg mener at flere av de ansatte bruker arbeidstiden sin på anti-NATO arbeid. Dette er bakteppet for NBBLs første kongress i 1949. Her beslutter styret å si opp samtlige ansatte i NBBL. Leder, Carsten Boysen og flere andre sentrale personer blir etter hvert ansatt i Usbl.