Førstehjemindeksen

SØA har på vegne av NBBL analysert i underkant av en million boligsalg i 42 kommuner i perioden 2003 – første halvår 2022 og beregnet kjøpekraften for en typisk singel førstegangskjøper, kalt førstehjemindeksen. Førstehjemindeksen viser andelen boliger en typisk førstegangskjøper ville ha råd til i sin region. Kjøpekraften i boligmarkedet baserer seg på kunnskap om førstegangskjøpere i regionene og faktorer som; inntekt, rente, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet, og utgifter til øvrig gjeld og kostnader.

Her finner du en liste over kommunene som er med i undersøkelsen, med en kort beskrivelse av nåsituasjonen i de ulike kommunene.

Sjekk resultatene fra din kommune

I Alta viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 at en typisk førstegangskjøper har råd til 22 prosent av boligene til salgs. Det vil si at hver femte bolig var tilgjengelig for en førstegangskjøper. I 2021 var tallet 21 prosent. Til sammenlikning hadde den typiske førstegangskjøperen råd til 26 prosent av boligene til salgs i Alta i 2010.

Arendal er bra for førstegangskjøpere av bolig. Resultater av førstehjemindeksen viser at single førstegangskjøpere hadde mulighet til å velge 52 prosent av alle boliger som var til salgs i Arendal.

Nåløyet er fremdeles svært trangt for førstegangskjøperne i Asker. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne her kun har råd til 3,3 prosent av boligene. Bare i Oslo og Lørenskog er det vanskeligere.

Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at en typisk singel førstegangskjøper i Bergen har råd til 17 prosent av boligene til salgs. Det vil si at en førstegangskjøper omtrent hadde muligheten til å kjøpe hver femte bolig til salgs. Resultatene viser at Bergen er på samme nivå som det nasjonale gjennomsnittet, som også er på 17 prosent.

Nåløyet er fremdeles trangt for single førstegangskjøpere i Bodø, og det har blitt gradvis vanskeligere siden 2017. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne kun har råd til 8 prosent av boligene. Dette gjør Bodø til en av de vanskeligste byene å etablere seg i.

Nåløyet er fremdeles svært trangt for single førstegangskjøperne i Bærum. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne her kun har råd til 3,3 prosent av boligene. Bare i Oslo og Lørenskog er det vanskeligere. Dette gjør Bærum til en av de vanskeligste kommunene for single førstegangskjøpere å etablere seg i.

I Drammen blir det stadig vanskeligere å etablere seg i boligmarkedet og nåløyet er fremdeles svært trangt for single førstegangskjøpere i Drammen. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne har råd til 15 prosent av boligene. Det er et fall fra 20,5 prosent i 2021.

Ferske NBBL-tall i Førstehjemindeksen viser at i Fauske hadde single førstegangskjøpere mulighet til å velge 71 prosent av boligene som var til salgs første halvår 2022.

Førstegangskjøperne har råd til stadig færre boliger i Fredrikstad. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne har råd til 12 prosent av boligene i byen. Det er en nedgang på 4 prosent fra 2021.

Gjøvik blir stadig bedre for førstegangskjøpere. I Gjøvik hadde single førstegangskjøpere muligheter til å velge 48 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det viser resultatene fra Førstehjemindeksen.

Godt tilbud til førstegangskjøpere i Halden. Kjøpekraften til en typisk singel førstegangskjøper i Halden holder seg på et stabilt høyt nivå. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperen har råd til 42 prosent av boligene til salgs. Halden ligger dermed høyt over det nasjonale gjennomsnittet, som er på 17 prosent.

Det er ganske bra å være singel førstegangskjøper i Hamar. I Hamar hadde en singel førstegangskjøper muligheter til å velge 29 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen. I 2021 var 35 prosent av boligene innen rekkevidde.

Mye å velge i for førstegangskjøperne i Haugesund. I Haugesund hadde single førstegangskjøpere mange muligheter til valg av bolig. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at en typisk førstegangskjøper hadde råd til 63 prosent av boligene i byen.

Bra å være singel førstegangskjøper i Kongsberg. Ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks viser at en singel førstegangskjøper hadde mulighet til å kjøpe 45 prosent av boligene som var til salgs i Kongsberg første halvår 2022.

1 av 2 boliger tilgjengelig for førstegangskjøperne i Kongsvinger. Hele 54 prosent av boligene som ble solgt i Kongsvinger første halvår 2022, var mulig for en typisk singel førstegangskjøper å skaffe seg. Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, kalt Førstehjemindeksen.

1 av 2 boliger er mulig for førstegangskjøpere i Kragerø. I Kragerø hadde single førstegangskjøpere mulighet til å velge 49 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen. Det er litt flere enn i 2021, men et mindre utvalg enn i 2020 da tallet var 59 prosent.

En av tre boliger var mulig for en singel førstegangskjøper i Kristiansand. Ferske NBBL-tall viser at en typisk singel førstegangskjøper i Kristiansand hadde råd til 28 prosent av boligene som ble solgt første halvår 2022. Selv om det har vært en liten nedgang de siste årene, er en av tre boliger tilgjengelig et bra utvalg.

Kristiansund blant de letteste for førstegangsetablerere. I Kristiansund hadde en singel førstegangskjøper muligheter til å velge 66 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

1 av 3 boliger innen rekkevidde for en førstegangskjøper i Larvik. I Larvik hadde en singel førstegangskjøper muligheter til å velge 33 prosent av alle boliger som var til salgs. Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen. 

Lillehammer på landsgjennomsnitt for førstegangskjøpere. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne har råd til 17 prosent av boligene i Lillehammer. Det er samme nivå som landsgjennomsnittet i Norge.

Færre muligheter for single førstegangskjøpere i Lillestrøm. Nåløyet blir gradvis trangere for førstegangskjøpere i Lillestrøm. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at en typisk førstegangskjøper i Lillestrøm har råd til 8 prosent av boligene til salgs. Ser man tilbake til 2010 hadde en typisk førstegangskjøper i Lillestrøm råd til 42 prosent av boligene.

Få muligheter for single førstegangskjøpere i Lørenskog. Nåløyet er svært trangt for single førstegangskjøpere i Lørenskog, og det har gradvis blitt vanskeligere. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne kun har råd til 3 prosent av boligene. Av de 43 kommunene NBBL har analysert, er det bare i Oslo det er vanskeligere å etablere seg i boligmarkedet.

Stadig bedre for førstegangskjøpere i Molde. Ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks viser at en singel førstegangskjøper hadde mulighet til å kjøpe 45,5 prosent av boligene som var til salgs i Molde første halvår 2022. Til sammenligning så var 42 prosent innen rekkevidde i 2021.

Nåløyet er trangt for førstegangskjøperne i Moss. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at single førstegangskjøpere har råd til 16,5 prosent av boligene i Moss. Det er omtrent på samme nivå som gjennomsnittet i Norge som var 17 prosent.

1 av 2 boliger tilgjengelig for førstegangskjøpere i Narvik. Ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks viser at en singel førstegangskjøper hadde mulighet til å kjøpe 52 prosent av boligene som var til salgs i Narvik første halvår 2022. Det er litt fallende andel enn i 2021, men likevel et svært høyt nivå.

NBBLs Førstehjemindeks illustrerer godt hvor ulike boligmarkeder det er i Norge. På landsbasis har førstegangskjøpernes kjøpekraft blitt redusert den siste tiden. Selv om det er store regionale forskjeller i boligprisutviklingen, har boligprisene i de fleste områder de siste årene steget mer enn typiske single førstegangskjøperes inntekt.

Nesten 6 av 10 boliger for førstegangskjøpere på Notodden. Antall boliger som var innen rekkevidde for en singel førstegangskjøper i Notodden var 59 prosent første halvår 2022. Det er et høyt nivå sammenlignet med gjennomsnitt i Norge som var 17 prosent.

Kun 2 prosent av boligene i Oslo var mulig å kjøpe for en singel førstegangskjøper. Dermed er Oslo kommunen der det er vanskeligst å etablere seg med egen bolig. Det blir også stadig mer utfordrende i hovedstadens nabokommuner, viser ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks. Første halvår 2022 har single førstegangskjøpere i Norge i gjennomsnitt råd til 17 prosent av boligene – i Oslo kun 2 prosent.

Gode muligheter for førstegangskjøpere i Porsgrunn. Ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks viser at en singel førstegangskjøper hadde mulighet til å kjøpe 46 prosent av boligene som var til salgs i Porsgrunn første halvår 2022.

1 av 4 boliger tilgjengelig for førstegangskjøpere i Rana. I Rana hadde en singel førstegangskjøper mulighet til å velge mellom 26 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det er et fall fra 2021 hvor 38 prosent av boligene var innen rekkevidde. Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

Ringerike blir stadig lettere for førstegangskjøpere. I Ringerike hadde single førstegangskjøpere muligheter til å velge 39 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen. I Ringerike har kjøpekraften til en førstegangskjøper hatt en stigende trend siden 2018.

1 av 4 boliger tilgjengelig for førstegangskjøpere i Sandefjord. I Sandefjord hadde single førstegangskjøpere muligheter til å velge mellom 23 prosent av alle boliger som var til salgs.  I 2010 var tallet 46 prosent. Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

1 av 3 boliger innen rekkevidde for førstegangskjøpere i Sarpsborg. I Sarpsborg hadde single førstegangskjøpere muligheter til å velge mellom 31,5 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

Stabilt bra for førstegangskjøpere i Skien. Ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks viser at en singel førstegangskjøper hadde mulighet til å kjøpe 54 prosent av boligene som var til salgs i Skien i første halvår 2022.

Høy andel boliger for førstegangskjøpere i Stavanger. Antall boliger som er innen rekkevidde for single førstegangskjøpere i Stavanger blir færre år for år, men er likevel på et høyt nivå sammenlignet med gjennomsnitt i Norge som er 17 prosent. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne har råd 25 prosent av boligene i Stavanger. 

Høy andel boliger for førstegangskjøpere i Sandnes. Antall boliger som er innen rekkevidde for single førstegangskjøpere i Sandnes blir færre år for år, men er likevel på et høyt nivå sammenlignet med gjennomsnitt i Norge som er 17 prosent. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne har råd til 31,5 prosent i Sandnes. 

1 av 2 boliger innen rekkevidde for førstegangskjøpere. I Steinkjer hadde single førstegangskjøpere muligheter til å velge halvparten av alle boliger som ble solgt.  Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

Godt å være singel førstegangskjøper i Sunndal. I Sunndal hadde single førstegangskjøpere mulighet til å velge tre av fire boliger som var til salgs. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at en typisk førstegangskjøper hadde råd til hele 76 prosent av boligene i kommunen.

Færre enn 1 av 10 boliger i Tromsø var for førstegangskjøpere. Nåløyet er fremdeles trangt for single førstegangskjøpere i Tromsø. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at førstegangskjøperne kun har råd til 8,4 prosent av boligene i byen.

Nåløyet blir trangere i Trondheim. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at en typisk førstegangskjøper i Trondheim har råd til 13 prosent av boligene til salgs. Det er en nedgang på tre prosent fra 2021. Til sammenlikning hadde de i 2010 råd til 25 prosent av boligene.

1 av 5 boliger tilgjengelig for førstegangskjøpere i Tønsberg. I Tønsberg hadde single førstegangskjøpere muligheter til å velge mellom 22 prosent av alle boliger som var til salgs. Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

Bra å være singel førstegangskjøper av bolig i Vefsn. Ferske tall fra NBBLs Førstehjemindeks viser at en singel førstegangskjøper hadde mulighet til å kjøpe 38 prosent av boligene som var til salgs i Vefsn kommune første halvår 2022. Det er færre enn i 2021, da var 54 prosent av boligene innen rekkevidde. Men det er likevel på et høyt nivå sammenlignet med mange andre kommuner.

Mer enn 1 av 3 boliger tilgjengelig for førstegangskjøpere i Ålesund. I Ålesund hadde single førstegangskjøpere muligheter til å velge mellom 35 prosent av alle boliger som var til salgs.  Det viser ferske NBBL-tall fra første halvår 2022, også kalt Førstehjemindeksen.

Svært lett å være førstegangskjøper i Årdal. I Årdal hadde førstegangskjøperne mulighet til å velge nesten alle boligene som var til salgs. Ferske NBBL-tall fra første halvår 2022 viser at en typisk førstegangskjøper hadde råd til hele 96 prosent av boligene i kommunen.