Førstehjemindeksen

Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) har på vegne av NBBL analysert i underkant av en million boligsalg i 43 kommuner i perioden 2003 – 2023 og beregnet kjøpekraften for en typisk singel førstegangskjøper, kalt førstehjemindeksen.

Førstehjemindeksen viser andelen boliger en typisk førstegangskjøper ville ha råd til i sin region. Kjøpekraften i boligmarkedet baserer seg på kunnskap om førstegangskjøpere i regionene og faktorer som; inntekt, rente, boliglånsregler, praksis for rentepåslag og avdragsfrihet, og utgifter til øvrig gjeld og kostnader.

Her finner du en liste over kommunene som er med i undersøkelsen, med en kort beskrivelse av nåsituasjonen i de ulike kommunene.

Sjekk resultatene fra din kommune

Det blir stadig vanskeligere for en førstegangskjøper å komme inn på boligmarkedet i Alta. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt videre fra 12,8 % i 2022 til 9,8 % i 2023.

Her finner du rapporten for Alta.

Det har aldri vært vanskeligere for en førstegangskjøper i Arendal. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 29,7 % i 2022 til 24,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Arendal.

Asker er en av kommunene det er vanskeligst å komme seg inn på boligmarkedet for en singel førstegangskjøper. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 3,0 % i 2022 til 5,0 % i 2023.

Her finner du rapporten for Asker.

Den langsiktige trenden er at det også I Bergen blir vanskeligere for en førstegangskjøper å komme seg inn på boligmarkedet. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 13,5 % i 2022 til 14,6 % i 2023.

Her finner du rapporten for Bergen.

Flere boliger tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i Bodø. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 6,7 % i 2022 til 12,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Bodø.

Kraftig innskrenking i tilgjengelige boliger for en singel førstegangskjøper siden 2016. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 2,7 % i 2022 til 3,4 % i 2023.

Her finner du rapporten for Bærum.

I Drammen krymper tilgangen på boliger som førstegangskjøpere har råd til over tid, mest i hele Norge. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 11,0 % i 2022 til 14,2 % i 2023.

Her finner du rapporten for Drammen.

Nesten halvparten av boligene i Fauske er tilgjengelig for en singel førstegangskjøper. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 54,3 % i 2022 til 48,0 % i 2023.

Her finner du rapporten for Fauske.

1 av 10 boliger var tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i Fredrikstad. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 7,8 % i 2022 til 10,4 % i 2023.

Her finner du rapporten for Fredrikstad.

Flere boliger tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i Gjøvik. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 35,9 % i 2022 til 40,3 % i 2023.

Her finner du rapporten for Gjøvik.

Det har aldri vært vanskeligere å komme inn på boligmarkedet for en singel førstegangskjøper i Halden. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 31,0 % i 2022 til 27,5 % i 2023.

Her finner du rapporten for Halden.

En fjerdedel av boligene i Hamar var tilgjengelig for en singel førstegangskjøper. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 24,6 % i 2022 til 25,2 % i 2023.

Her finner du rapporten for Hamar.

Kjøpekraften til en singel førstegangskjøper har holdt seg stabil over tid i Haugesund. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 62,3 % i 2022 til 56,8 % i 2023.

Her finner du rapporten for Haugesund.

Single førstegangskjøpere har muligheter på boligmarkedet i Kongsberg. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 35,5 % i 2022 til 38,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Kongsberg. 

Det har aldri vært vanskeligere å kjøpe en bolig for en singel førstegangskjøper i Kongsvinger. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 49,8 % i 2022 til 43,5 % i 2023.

Her finner du rapporten for Kongsvinger.

Boligkjøperkraften til single førstegangskjøpere i Kragerø økte i 2023. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 35,4 % i 2022 til 41,8 % i 2023.

Her finner du rapporten for Kragerø.

Stadig færre boliger tilgjengelig for single førstegangskjøpere i Kristiansand. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 16,5 % i 2022 til 14,6 % i 2023.

Her finner du rapporten for Kristiansand.

Stabilt boligmarked for single førstegangskjøpere i Kristiansund. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 55,0 % i 2022 til 54,2 % i 2023.

Her finner du rapporten for Kristiansund.

Stadig færre boliger for førstegangskjøpere i Larvik de siste tre årene. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 30,6 % i 2022 til 28,3 % i 2023.

Her finner du rapporten for Larvik.

I Lillehammer er det tøffere for single førstegangskjøpere enn landsgjennomsnittet. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 8,7 % i 2022 til 10,2 % i 2023.

Her finner du rapporten for Lillehammer.

Det er blitt mye vanskeligere for en singel førstegangskjøper å komme inn på boligmarkedet i Lillestrøm siden 2016. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 5,5 % i 2022 til 7,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Lillestrøm.

Det er blitt mye vanskeligere for en singel førstegangskjøper å komme inn på boligmarkedet i Lørenskog siden 2016. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 3,1 % i 2022 til 5,0 % i 2023.

Her finner du rapporten for Lørenskog.

Boligmarkedet i Molde for en singel førstegangskjøper holder seg ganske stabilt. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 37,4 % i 2022 til 38,2 % i 2023.

Her finner du rapporten for Molde.

De siste årene har det blitt vanskeligere for single førstegangskjøpere i Moss. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 10,0 % i 2022 til 10,4 % i 2023.

Her finner du rapporten for Moss.

I Narvik er nesten halvparten av boligene tilgjengelige for en singel førstegangskjøper. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 45,5 % i 2022 til 49,0 % i 2023.

Her finner du rapporten for Narvik.

Nasjonalt økte andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til fra 13,2 % i 2022 til 14,2 % i 2023. Sammenliknet med 2010 da førstehjemkjøperen hadde råd til 39,5% av de omsatte boligene, har det vært en kraftig nedgang i kjøpekraften.

Her finner du rapporten for Norge.

I Notodden er halvparten av boligene tilgjengelig for en singel førstegangskjøper. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 44,7 % i 2022 til 50,0 % i 2023.

Her finner du rapporten for Notodden.

For åttende året på rad er Oslo kommunen det er vanskeligst å komme seg inn på boligmarkedet, single førstegangskjøpere hadde kun råd til 3 prosent av boligene. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 2,1 % i 2022 til 3,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Oslo.

For en singel førstegangskjøper i Porsgrunn blir stadig færre boliger tilgjengelig. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 41,8 % i 2022 til 40,8 % i 2023.

Her finner du rapporten for Porsgrunn.

Flere boliger tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i Rana. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 25,2 % i 2022 til 34,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Rana.

Færre boliger tilgjengelig for en singel førstegangskjøper etter 2016. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 23,1 % i 2022 til 28,9 % i 2023.

Her finner du rapporten for Ringerike.

Nesten 2 av 10 boliger er tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i Sandefjord. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 14,5 % i 2022 til 19,0 % i 2023.

Her finner du rapporten for Sandefjord.

Det har blitt stadig vanskeligere for en singel førstegangskjøper å komme inn på boligmarkedet i Sandnes siden 2020. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 22,4 % i 2022 til 15,4 % i 2023.

Her finner du rapporten for Sandnes.

Nesten 1 av 4 boliger er tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i Sarpsborg. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 19,2 % i 2022 til 23,5 % i 2023.

Her finner du rapporten for Sarpsborg.

Boligmarkedet i Skien holder seg ganske stabilt for en førstegangskjøper og man ser ikke den samme prisveksten som i mange pressområder. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 43,9 % i 2022 til 45,9 % i 2023.

Her finner du rapporten for Skien.

Det har vært en innskrenking i tilgjengelige boliger for en singel førstegangskjøper siden 2016. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 21,7 % i 2022 til 19,2 % i 2023.

Her finner du rapporten for Stavanger.

Flere boliger tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i Steinkjer. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 39,3 % i 2022 til 46,2 % i 2023.

Her finner du rapporten for Steinkjer.

I Sunndal er langt flere boliger tilgjengelig for single førstegangskjøpere enn landsgjennomsnittet. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 72,3 % i 2022 til 63,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Sunndal.

Det har aldri vært vanskeligere for en førstegangskjøper å komme inn på boligmarkedet i Tromsø. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 5,9 % i 2022 til 5,1 % i 2023.

Her finner du rapporten for Tromsø.

1 av 10 boliger i Trondheim var tilgjengelig for en førstegangskjøper. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 8,8 % i 2022 til 9,9 % i 2023.

Her finner du rapporten for Trondheim.

Trangere boligmarked for førstegangskjøpere i Tønsberg de siste årene. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 20,8 % i 2022 til 20,9 % i 2023.

Her finner du rapporten for Tønsberg.

Over halvparten av boligene til salgs i Vefsn var tilgjengelig for en singel førstegangskjøper i 2023. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 41,7 % i 2022 til 54,6 % i 2023.

Her finner du rapporten for Vefsn.

Det har aldri vært færre boliger tilgjengelig for en førstegangskjøper i Ålesund, de har likevel tilgang på over 1 av 4 boliger. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til falt fra 30,3 % i 2022 til 28,6 % i 2023.

Her finner du rapporten for Ålesund.

En førstegangskjøper i Årdal hadde mulighet til å kjøpe de fleste boligene til salgs. Andelen boliger en typisk førstehjemkjøper har råd til økte fra 88,0 % i 2022 til 89,8 % i 2023.

Her finner du rapporten for Årdal.

Har du spørsmål?

Hilde Karoline Midsem
Sjeføkonom
hkm@nbbl.no
+47 98488643 +47 98488643
Bård Folke Fredriksen
Administrerende direktør
bff@nbbl.no
41504162 41504162