Arrangementer

NBBL arrangerer en rekke arrangementer med ulike tema. Det er en flott arena for både kunnskapsutvikling og nettverksbygging. Kommende arrangementer legges på denne siden. Neste arrangement:

Hvem skal betale for boligene som ikke bygges?

25. april 2024

NBBL og Spekter inviterer til frokostmøte 25. april. Når boligprosjekter blir forsinket påføres samfunnet og boligkjøpere store kostnader. Hvorfor er boligbygging så vanskelig? Og hva kan vi gjøre med det?

Boligpolitisk konferanse: Hvordan sikre tilstrekkelig boligbygging? Og et inkluderende boligmarked i dyrtid?

13. juni 2024

På NBBLs årlige boligpolitiske konferanse stiller vi spørsmålet om hvordan vi kan sikre tilstrekkelig boligbygging. Samtidig setter vi søkelys på hvilken betydning boligbyggingen har for et inkluderende boligmarked i dyrtid. Hvem kan gjøre noe, og i såfall hva?

Spørsmål om arrangementene kan rettes til kompetanse@nbbl.no.