Én av to tror på stigende boligpriser
tirsdag 22. september 2020

NBBLs boligmarkedsbarometer faller fra 22,1 i august til 18,9 i september. – Stadig flere tror på stigende boligpriser, men samtidig ser vi en snikende uro for økt rente. Sistnevnte veier tyngst og bidrar til at barometeret faller for første gang siden april, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Nordmenn tror boligprisene vil øke
tirsdag 25. august 2020

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 20,4 i juni til 22,1 i august. – Barometeret bekrefter inntrykket av høy temperatur i markedet. Stadig flere tror på stigende boligpriser, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Nye NBBL-tall: Psykologien i boligmarkedet har snudd
fredag 19. juni 2020

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 11,5 i mai til 20,4 i juni. – Psykologien i boligmarkedet kan friskmeldes. Det gir betydelig oppgang i forventningene, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Nedturen i boligmarkedet kan være forbi
tirsdag 26. mai 2020

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 5,9 i april til 11,5 i mai. Det kan indikere at nedturen i boligmarkedet allerede er forbi. – Nullrente og økt optimisme i arbeidsmarkedet sender forventningene til boligmarkedet opp igjen, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Brått fall i andelen som tror på boligprisoppgang
fredag 17. april 2020

NBBLs boligmarkedsbarometer for april viser at den store usikkerheten rundt koronakrisen og den pågående dvalen i norsk og internasjonal økonomi også rammer boligmarkedet. Frykten for å miste jobben øker, samtidig som troen på stigende boligpriser faller mer enn noen gang.

Informasjon om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen pågår over syv dager og gjennomføres vanligvis andre uken i måneden.

Følgende tre spørsmål stilles hver måned:

Spørsmål 1:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2:   Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?

Alternativer:  Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3:   I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?

Alternativer:  I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 =   Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser

Q2 =   Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente

Q3 =   Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret = (Q1+Q2+Q3)/3

Christian Frengstad Bjerknes
Sjeføkonom
cb@nbbl.no
97040963 97040963