Alternative veier inn i boligmarkedet

NBBL jobber for de som har havnet utenfor boligmarkedet på grunn av strengere boliglånskrav, selv om forutsetninger som fast jobb og stabil inntekt er på plass. Boligbyggelagenes bidrag er å satse på alternative eiemodeller slik at flere kan oppnå målet om egen bolig. NBBL oppfordrer politikerne til å følge etter med økonomiske virkemidler, så ikke flere havner utenfor fellesskapet.

Boligbyggelagenes ulike eiemodeller kan være et alternativ for ungdom som har inntekt til å betjene et boliglån, men som ikke lån på grunn av kravene i boliglånsforskriften. Disse løsningene er under stadig utrulling hos flere boligbyggelag.

Boligbyggelagene har også boliger som er i en prisklasse som gjør at mange kan komme rett inn i eiemarkedet. Det er eldre borettslagsboliger med forholdsvis lave innskudd. Hør med boligbyggelaget der du bor om det er et alternativ for deg. Her er oversikt over NBBLs 41 boligbyggelag.

Bate "LeieEie"

Her starter du med å leie boligen til fast månedspris. Målet er at du skal klare å kjøpe boligen innen fem år. 40-45 prosent av leien du har betalt gjøres om til egenkapital, som du bruker for å få lån i banken. Velger du å avslutte leieforholdet, og ikke kjøpe boligen, får du ingen egenkapital med deg videre.

Les mer

Bate "DelEie"

DelEie er en ordning for deg som har litt egenkapital, men ikke nok til å innfri bankenes krav om 15 prosent av boligens verdi. Du må dekke minst tre tideler (3/10) av innskuddet fra start. Du disponerer boligen fullt ut fra første dag, men må betale et månedlig vederlag for den andelen av boligen du ikke selv eier. Senere, når du får råd til det, øker du eierandelen din – helt til du eier hele boligen selv.

Les mer

BOB Startlån Nybolig

Dette tilbudet er et låneprodukt i samarbeid med Sparebank 1 SR-Bank. Tilbudet gjelder førstegangskjøpere som mangler egenkapital, men som har muligheten til å betjene et lån.

Les mer

Bomidt "Hjølpin"

"Hjølpin" tilbys på utvalgte nybyggboliger. Du kjøper og eier din egen bolig til en pris som er rundt 10 % lavere enn ordinær salgspris. Du gir Boligbyggelaget Midt rett til å kjøpe boligen om du skulle velge å selge.

Les mer

Bomidt "Årning"

"Årning" er en ny leie-til-eie-ordning for deg med god nok inntekt til å kunne kjøpe deg bolig, men mangler egenkapital.

Les mer

Bonord Boost

Bonord booster deg inn i boligmarkedet med sin versjon av leie til eie. I stedet for en tradisjonell kjøpekontrakt på boligen, tilbys kjøper en tre-års leieavtale med en valgfri rett til å kjøpe boligen. Kjøpsretten kan brukes når som helst i byggeperioden (ca. 2 år) eller i leieperioden (3 år).

Les mer

GOBB

Tilbyr "Leie før eie" der du leier boligen inntil fem år med opsjon på kjøp av boligen. Prisøkningen på boligen i perioden du leier vil fungere som egenkapital.

Les mer

Halden Boligbyggelag

Har samme modell som TOBB: "Leie-før-eie".

Les mer

MOBO Helgeland

Tilbyr Leie før eie. Du starter med å leie en leilighet, som du får førsteretten til å kjøpe etter fem år. Imens har du spart deg opp en større egenkapital gjennom leilighetens verdiøkning.

Kontakt MOBO Helgeland for å finne ut mer

NOBL

NOBL har "leie før eie". Her kan du leie en bolig med inntil tre års kontrakt før du kan kjøpe den.

Les mer.

OBOS Bostart

En helt annen modell som ikke er en leiemodell. Boliger selges 10-15 prosent under markedspris mot at kjøper forplikter seg å selge boligene tilbake til OBOS til en pris justert for lokal prisstigning. Kjøper eier boligene med plikter og fordeler det medfører.

Les mer

OBOS Deleie

Du velger selv hvor stor eierandel som passer deg, men minimum er 50%. Den delen du ikke eier selv, betaler du leie for til OBOS.

Les mer

Ringbo

Mange har god nok inntekt til et boligkjøp, men har ikke nok egenkapital. Leie til Eie gir Ringbomedlemmer muligheten til å skaffe seg egen bolig uten tilstrekkelig egenkapital i dag.

Les mer

Skien boligbyggelag

Leie-før-eie gir deg mulighet til å leie boligen inntil 5 år før du kjøper den. Prisen du kan kjøpe boligen for er fast og settes når du inngår leieavtalen. En prisøkning i leieperioden tilfaller deg som leietaker og vil inngå som egenkapital i tillegg til mulig sparing i leieperioden.

Les mer

SØBO Deleie

Har du inntekt og betjeningsevne, men mangler deler av egenkapitalen som skal til for å kjøpe bolig? Da er du i målgruppen for SØBO Deleie.

Les mer

TOBB Leie før eie

Denne boligkjøpsmodellen passer for deg som har fast inntekt og kan betjene et boliglån, men har lite eller ingen egenkapital. Du  måten opparbeider deg egenkapital mens du leier. Leie-før-Eie modellen gir deg mulighet til å leie boligen inntil 5 år før du kjøper den.

Les mer

TOBB Deleie

Med TOBB Deleie kjøper du en del av boligen. Din andel kan være mellom 30-90%, du velger selv hvor stor andel du kjøper. I tillegg til egenkapitalen du bygger gjennom å betale avdrag på lånet ditt, vil du også få din andel av verdistigningen på boligen over tid.

Les mer

Usbl

Har leie til eie. Konseptet innebærer at du har muligheten til å leie leiligheten i en periode inntil fem år før du kjøper den til prisen du har avtalt i dag.

Les mer