Alternative veier inn i boligmarkedet

NBBL jobber for de som har havnet utenfor boligmarkedet på grunn av strengere boliglånskrav, selv om forutsetninger som fast jobb og stabil inntekt er på plass. Boligbyggelagenes bidrag er å satse på alternative eiemodeller slik at flere kan oppnå målet om egen bolig. NBBL oppfordrer politikerne til å følge etter med økonomiske virkemidler, så ikke flere havner utenfor fellesskapet.

Boligbyggelagenes ulike eiemodeller kan være et alternativ for ungdom som har inntekt til å betjene et boliglån, men som ikke lån på grunn av kravene i boliglånsforskriften. Disse løsningene er under stadig utrulling hos flere boligbyggelag.

Boligbyggelagene har også boliger som er i en prisklasse som gjør at mange kan komme rett inn i eiemarkedet. Det er eldre borettslagsboliger med forholdsvis lave innskudd. Hør med boligbyggelaget der du bor om det er et alternativ for deg. Her er oversikt over NBBLs 41 boligbyggelag.

Bate boligbyggelag

Har "Leie-eie". Modellen er å leie først, så kunne kjøpe boligen etter 3-6 år. Modellen innebærer støtte fra kommunen med tomt til selvkost, støtte fra Husbanken ved finansiering, og selvkost fra boligbyggelaget.

Les mer

BOB

«Leie til eie» kommer i Bergen i september 2020. BOB jobber også med nye modeller for å tilby rimeligere rekkehus for familier på Vestlandet.

Les mer

Boligbyggelaget Midt

"Hjølpin" tilbys på utvalgte nybyggboliger. Du kjøper og eier din egen bolig til en pris som er rundt 10 % lavere enn ordinær salgspris. Du gir Boligbyggelaget Midt rett til å kjøpe boligen om du skulle velge å selge.

Les mer.

GOBB

Tilbyr "Leie før eie" der du leier boligen inntil fem år med opsjon på kjøp av boligen. Prisøkningen på boligen i perioden du leier vil fungere som egenkapital.

Les mer

Halden Boligbyggelag

Har samme modell som TOBB: "Leie-før-eie".

Les mer

MOBO Helgeland

Tilbyr Leie før eie. Du starter med å leie en leilighet, som du får førsteretten til å kjøpe etter fem år. Imens har du spart deg opp en større egenkapital gjennom leilighetens verdiøkning.

Kontakt MOBO Helgeland for å finne ut mer

NOBL

NOBL har "leie før eie". Her kan du leie en bolig med inntil tre års kontrakt før du kan kjøpe den.

Les mer.

OBOS Bostart

En helt annen modell som ikke er en leiemodell. Boliger selges 10-15 prosent under markedspris mot at kjøper forplikter seg å selge boligene tilbake til OBOS til en pris justert for lokal prisstigning. Kjøper eier boligene med plikter og fordeler det medfører.

Les mer

OBOS Deleie

Du velger selv hvor stor eierandel som passer deg, men minimum er 50%. Den delen du ikke eier selv, betaler du leie for til OBOS.

Les mer

Ringbo

Har samme modell som TOBB: "Leie-før-eie".

Les mer

TOBB

Utviklet «Leie-før-Eie» som gir medlemmer mulighet til å leie boligen (3-5 år) før de kjøper den. Verdistigningen i markedet gjennom leieperioden tilfaller kjøperen. På denne måten opparbeider du deg egenkapital mens du leier, og det er ingen forpliktelser utover vanlig leiekontrakt i leieperioden.

Les mer

TOBB Boliggaranti

En garantiordning som gjør det mulig å låne inntil 100 prosent av boligens verdi. Banken aksepterer at garantien legges til grunn for at man kan låne ut over 85 prosent av boligens verdi.

Les mer.

Usbl

Har leie til eie. Konseptet innebærer at du har muligheten til å leie leiligheten i en periode inntil fem år før du kjøper den til prisen du har avtalt i dag.

Les mer