Bo bedre sammen (2018)

Perspektivnotat laget i samarbeid med Agenda om samvirkemodellen i en ny tid.

pdf - 1,03 Mb

Gehør-rapporten: Virkemidler for energieffektivisering (2018)

Rapport laget av Gehør på oppdrag fra NBBL om effektive virkemidler for energioppgradering i borettslag og sameier.

pdf - 1,57 Mb

Heisbrosjyre (2016)

Eksempelhefte som viser hvordan heis kan etterinstalleres.

pdf - 2,79 Mb

Få oppslutning om oppgradering (2015)

Veiledning for styret om hvordan man kan gå fram for å få oppslutning om oppgradering, fra idé til byggestart.

pdf - 3,15 Mb

Beslutningsprosesser i borettslag og sameier (2012)

Hvordan får man til bærekraftige oppgraderingsprosjekter?

pdf - 6,02 Mb

Kjelleroversvømmelser – viktig å vite (2012)

Råd for å forebygge og redusere skadeomgang.

pdf - 2,52 Mb

Tiltak for økt boligbygging i Norge (2011)

Rapport om realistiske tiltak for å oppnå økt boligbygging i Norge. Utarbeidet av sentrale aktører i boligmarkedet, herunder NBBL, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

pdf - 666 Kb

Energisystemer i boligmassen (2011)

Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering.

pdf - 643 Kb

About NBBL (2011)

An English brochure about The Co-operative Housing Federation of Norway (NBBL).

pdf - 529 Kb

Etterinstallering av heis i boligselskap (2009)

Rapport om smalheis og modeller for etterinstallering av heis.

pdf - 258 Kb

Framtidsprosjekt 2030 (2009)

En analyse av ulike sider ved samfunnsutviklingen og hvordan den påvirker boligsektoren.

pdf - 4,81 Mb

Uformelle bosettinger (2008)

Opplysningshefte om utfordringer for byer i sør.

pdf - 871 Kb

Urbanisering og bosetting (2008)

Innføring i verdens urbane befolkning, selvbygging, slumforbedring, boligkooperativer, mikrofinans og boligforvaltning.

pdf - 1,00 Mb

Kommunalt eide boliger i borettslag (2007)

Rapport om hvordan boligbyggelag og kommuner samarbeider om kommunalt eide boliger.

pdf - 320 Kb

Nødvendig for noen, nyttig for alle (2006)

Nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet til boliger.

pdf - 427 Kb

Høyt og lavt (2006)

Undersøkelse om boliger i borettslag med lave innskudd og høy fellesgjeld.

pdf - 262 Kb

Hvem bor i borettslag? (2005)

Utredning om beboere i norske borettslag.

pdf - 213 Kb

Kreativ samhandling (2004)

Eksempler på samarbeid mellom boligbyggelag og kommune.

pdf - 1,87 Mb