Norske Boligbyggelag > Aktuelt

Opposisjonen vil ha mer startlån

Både Ap og SV går inn for å øke Husbankens lånerammer kraftig i sine alternative statsbudsjetter for 2018. For SV sin del betyr det en styrking av ordningen med startlån, som Husbanken har budsjettansvar for.

Kom på NBBLs frokostmøte 22.11

NBBLs spesialrådgiver Ketil Krogstad inviterer til frokostmøtet "Boligkvalitet utfor stupet" 22. november. Sammen med adm. direktør Thor Eek innleder han møtet på Grand Hotel som starter med frokost kl. 08. Ketil har lang erfaring med temaet fra blant annet Direktoratet for byggkvalitet (DIBK).

Venstre vil ha mer leie-til-eie i kommunene

Venstre går inn i høstens budsjettforhandlinger med forslag om en kraftig styrking av Husbankens lånerammer, samt at det må etableres flere leie-til-eie-modeller i kommunene.

Enige om at regjeringen må reversere kuttet i heistilskuddet

NBBL sammen med seks andre organisasjoner overleverte 31. oktober en fellesuttalelse mot kutt i heistilskuddet til Karin Andersen (SV), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

Tilskudd til heis lønner seg

Regjeringen kutter i heistilskuddet og hindrer eldre i å bo lenger hjemme.

Frokostmøte 22.11: Boligkvalitet utfor stupet?

Myndighetene har vedtatt nye og forenklede byggeregler. Kritiske stemmer påstår dette gir boliger med dårligere kvalitet. Men betyr forenklinger i regelverk nødvendigvis at boligene blir dårligere? Vil ikke boligbyggerne uansett bygge gode boliger som folk vil ha?

Statsbudsjett 2018: Høring i kommunal- og forvaltningskomitéen

På kommunal- og forvaltningskomitéen statsbudsjetthøring oppfordret NBBL komitéen medlemmer om å styrke Husbankens låneramme og gi den en mer aktiv rolle i boligpolitikken. NBBL etterlyste kreativitet og vilje til å bruke Husbanken aktivt til å møte utfordringene i boligsektoren. 

Statsbudsjett 2018: Høring i energi- og miljøkomitéen

NBBLs deltok i energi- og miljøkomitéens statsbudsjetthøring 26. oktober. Der ba NBBLs Thor Eek og Ketil Krogstad komitéen blant annet gå inn for at Enova må styrke støtten til enøktiltak i boliger.

Blogg: Hjelp til å være selvhjulpen

Lengst mulig selvhjulpen i egen bolig og styrket hjemmeomsorg er målene. Satsing på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er tiltakene. Utfordringen er at norske boliger i liten grad er egnede seniorboliger.

Side1 av 527Først   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Sist   

BORETTSLAGSBOKA

Borettslagsboka gir inngående kunnskap om virksomheten i et borettslag. Den er oppdatert på lovverket og kan svare på spørsmål styreledere og styremedlemmer i et borettslag har. Kjøp den i NBBLs nettbutikk.


Les mer

Borettslagenes Sikringsordning

Sov bedre om natten!

Borettslagenes Sikringsordning gjør det økonomisk trygt å bo i borettslag.


Les mer

Arkiv sortert på år