NBBLs styre

Landsmøtet er NBBLs øverste organ. Ordinært landsmøte avholdes i juni hvert år og består av 1 representant fra hvert medlemslag. I tillegg kommer 100 representanter som fordeles etter størrelsen på boligbyggelagene. Landsmøtet velger NBBLs styre.

For tiden består styret av 9 medlemmer og 3 vararepresentanter. Medlemmene velges for to år av gangen. På landsmøtet i 2017 ble Kirstin M. Leiros fra OMT boligbyggelag i Narvik valgt til ny styreleder.

NBBLs styre 2023-2024

 • Styreleder: Kirstin M. Leiros, OMT BBL

 • Styrets nestleder: Morten Aagenæs, OBOS

 • Styremedlem: Torbjørn Sotberg, BBL TOBB

 • Styremedlem: Johan Bruun, BBL Usbl

 • Styremedlem: Tom Søgård, Gjøvik og omegn BBL

 • Styremedlem: Harald Schjelderup, BOB BBL

 • Styremedlem: Berit Irene Dalen Antonsen, styret i BONORD

 • Styremedlem: Anne Tilly Aas, styret i PBBL

 • Styremedlem: Sven E. Dæhlin, ansattes representant

Varamedlemmer til NBBLs styre 2023-2024:

 • Varamedlem: Merete Eik, Bate
 • Varamedlem: Rita Lekang, BBL Nobl
 • Varamedlem: Jørgen Pedersen, Vestbo BBL
 • Vara ansattrepresentant: Ketil Krogstad