Også i år gikk NBBL sammen med NEF og Huseierne om arrangementet Boligdebatten. Før debattene la NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes frem førstehjemindeksen.

I indeksen ser vi på hvor mange av de faktisk omsatte boligene en typisk førstegangskjøper har råd til i 41 norske kommuner. I Oslo har en enslig førstegangskjøper nå råd til under 1 prosent av boligene som er til salgs, men det har også blitt betydelig vanskeligere i for eksempel Bodø, Trondheim og Tromsø.

Fikk du ikke med deg debatten? Se sendingen her (Facebook)

Hvordan hjelper vi flere å oppnå boligdrømmen?

I debatt med NEF og Huseierne understreket adm. direktør i NBBL Bård Folke Fredriksen viktigheten av at det bygges mer der folk vil bo.

– Tilbudssiden er ikke tilstrekkelig til det antall folk som ønsker å kjøpe bolig. Det driver prisene opp. På kort sikt må vi stimulere leie-til-eie og andre innstegsmodeller, på lang sikt må man gjøre noe med balansen mellom tilbud og etterspørsel, sa Folke Fredriksen.

NBBL har tatt til orde for et trepartssamarbeid, der staten forenkler lov og regelverk, kommunene regulerer flere tomter og gjør dem byggeklare, og i tillegg må boligbyggelag og andre utbyggere bygge mer.

– Hovedproblemet er at økningen i de som ufrivillig leier, er konsentrert om de med lav inntekt. Vi må snu den nedgangen. Da tror jeg økt boligbygging, samarbeid for å få til det, og bruk av både startlån og alternative løsninger, er en mer aktiv strategi enn vi har hatt de siste årene, fortsatte Folke Fredriksen.

Les også: – Det må lønne seg å gjøre grønne valg

Politisk debatt

Fire partier var representert i debatt, hvor de tok for seg boliglånsforskriften, eierlinja og tiltak for å hjelpe flere inn på boligmarkedet. Her er noen utdrag:

– Vi er veldig opptatt av at eierlinja skal stå sterkt i Norge. Det er en god måte å bygge fundamentet for sikkerhet og et godt liv. Vi må vurdere mer fleksibilitet i egenkapitalkravet, men ikke fjerne det.
Torill Eidsheim, boligpolitisk talsperson/stortingsrepresentant, Høyre

– Vi har aldri likt boliglånsforskriften. Om du skal få lån er en sak mellom deg og banken. Veldig mange har betalingsevne, fast jobb og mulighet til å betale ned et lån, men de har ikke egenkapital. Der kunne det godt vært mer smidig for å hjelpe flere inn på boligmarkedet.
Helge André Njåstad, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet

– Vi mener at Husbanken skal være en aktiv aktør også for å hjelpe vanlige folk inn på boligmarkedet. 40 prosent av de som kjøper får hjelp hjemmefra. Sånn kan vi ikke ha det. Vi vil utarbeide en helhetlig boligmelding for hele boligmarkedet, og finne verktøy som kan hjelpe kommunene til å bygge flere boliger.
Siri Gåsemyr Staalesen, boligpolitisk talsperson/ stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

– Vi er opptatt av å satse på gode boliger, fortetting der det er smart å bygge, og å utvikle nye modeller sånn at flere kan komme inn på boligmarkedet, slik som leie-til-eie. Det er fint at vi skal ha en høy eierandel i Norge, men hovedmålet er at folk skal ha en god og trygg plass å bo.
Sigrid Z. Heiberg, Leder i Oslo MDG, 3. kandidat til Stortinget for Oslo MDG

Les også: De mest bærekraftige byggene er allerede bygget