– Vi har stilt oss det mest fundamentale spørsmålet: hva skal til for å få med folk på det grønne skiftet? Jeg er overbevist om at det må lønne seg å gjøre grønne valg.

Slik innledet NBBL-direktøren om potensialet for solkraft i borettslag og sameier i arrangementet "Solkraft kan løse fremtidens energiutfordringer - men regelverket står i veien" under Arendalsuka tirsdag.

Solceller kan dekke energibehovet til tre av fire norske boliger. For å få til det må bygg som borettslag og sameier fungere som lokale minikraftverk.

– Borettslag og sameier har tak tilsvarende 1800 fotballbaner. Det gir et stort teknisk potensiale for solceller, fortsatte Fredriksen.

Mange barrierer

Barrierene er imidlertid mange, særlig i et beboerdemokrati der man ofte er "amatører" på feltet og er prisgitt bred oppslutning for å kunne satse på denne typen tiltak.

– Myndighetene må gjøre det enklere enn i dag å utnytte potensialet for grønn oppgradering og energiutvikling. Blant hindringene borettslag og sameier møter er at man blir ilagt både nettleie og elavgift for egenprodusert strøm. Heldigvis har vi fått regjeringen med på at dette må endres, sa Fredriksen.

Andre barrierer er regjeringens beslutning om å legge om nettleien og mangelfulle støtteordninger for energisparende løsninger i boligselskaper.

– Enova kunne gjort mye for å tiltrekke seg borettslag og sameier ved å ha en egen støtteordning for dem.