Advokat Laila Marie Bendiksen representerte NBBL på seminaret «De mest bærekraftige byggene er allerede bygget», arrangert av Bygg Arena Arendal på Arendalsuka tirsdag 17. august.

Eksisterende boliger utgjør hundretalls millioner kvadratmeter, og har dermed et enormt potensiale for å bidra til økt bærekraft. Ikke minst lønner det seg økonomisk å ta vare på det man har foran å rive og bygge nytt.

– Det handler i stor grad om å få med seg folk flest på denne vandringen inn i fremtiden. Hvordan skal vi klare det? Jo, politikerne må motivere. Det kan de gjøre gjennom å gi litte grann støtte til grønne tiltak i boligselskap, sa Bendiksen.

Bevist lavere utslipp ved rehabilitering

På seminaret la også SINTEF frem forskning på klimagassutslipp. Gjennom casestudier kunne de bevise lavere utslipp ved rehabilitering enn ved nybygg. Dette handler i stor grad om materialbruk og avfall. Det kan ta 10-80 år før et nybygg utlikner sitt klimagassutslipp.

Vedlikehold av bygg er også et viktig aspekt ved bærekraft. Adm. direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen, viste til deres rapport State of the Nation, hvor de gir tilstandskarakterer på bygg. Hvis det ikke har vært fokus på verdibevarende vedlikehold i et bygg, må man ofte bygge nytt fordi det er for sent å fikse det opp.

Konklusjonen er utvilsomt at grønn rehabilitering er lønnsomt både for mennesker, miljø og økonomi.

Les også: Her møter du NBBL på Arendalsuka