NBBL

Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som har til formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser, samt å påvirke myndighetene slik at det føres en aktiv og bærekraftig bolig- og bygningspolitikk som sikrer alle medlemmer rett til en god bolig og et godt bomiljø.

Våre hovedsaker

Sammen med våre 41 medlemslag utgjør vi Norske Boligbyggelag. NBBL arbeider med saker som opptar både boligbyggelag, borettslag og beboere. Vi bistår boligbyggelagene med rådgivning, opplæring og utvikling, og har som ambisjon å være Norges ledende kompetansesenter på boligrelaterte spørsmål.

NBBL, boligbyggelagene og de tilsluttede borettslagene utgjør til sammen den delen av den organiserte samvirkebevegelsen som kalles boligsamvirket. Overordnede prinsipper for samvirke som foretaksform er frivillig og åpent medlemskap med lik rett til deltakelse og innflytelse.

Samvirkeforetak er selvstendige, eierstyrte virksomheter som har blitt dannet for å tilfredsstille medlemmenes behov. I Boligsamvirkets tilfelle innebærer dette å skaffe og forvalte boliger for våre medlemmer. Dette gjør vi både gjennom å tilrettelegge for økt boligbygging, og ved å stimulere til at eksisterende boliger og boområder rustes opp og fornyes. 

Norske Boligbyggelag

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 41 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Disse har 1.050.000 medlemmer og forvalter omlag 530.000 boliger i over 13.400 boligselskap over hele landet.

Kontaktinfo

Besøksadresse:
Øvre Vollgate 11

Postadresse:
Postboks 452 Sentrum
0104 Oslo

Telefon:  22 40 38 50
E-Post: nbbl@nbbl.no
Nettsted: www.nbbl.no