Heis gir trygghet og trivsel

Flere heiser gir mange beboere økt livskvalitet og mulighet til å bli boende hjemme lenger. Dessuten er heis et gode alle kan nyte godt av. Den letter hverdagen for alle, med og uten rullestol, rullator og barnevogn.

Mange av landets lavblokker ble bygget på en tid da det ikke ble stilt krav om heis, men våre krav til hva som er en god bolig endres med tiden. I ny-boligmarkedet er det en kvalitet som tas for gitt. Derfor er innstallering av heis like viktig som annen oppgradering i eldre blokker.

Mange av landets lavblokker ble bygget på en tid da det ikke ble stilt krav om heis, men våre krav til hva som er en god bolig endres med tiden. I ny-boligmarkedet er det en kvalitet som tas for gitt. Derfor er innstallering av heis like viktig som annen oppgradering i eldre blokker. - See more at: http://www.nbbl.no/Nyheter/articleType/ArticleView/articleId/6260/Heis-gir-trygghet-og-trivsel#sthash.RYDiMwO0.dpuf
Mange av landets lavblokker ble bygget på en tid da det ikke ble stilt krav om heis, men våre krav til hva som er en god bolig endres med tiden. I ny-boligmarkedet er det en kvalitet som tas for gitt. Derfor er innstallering av heis like viktig som annen oppgradering i eldre blokker. - See more at: http://www.nbbl.no/Nyheter/articleType/ArticleView/articleId/6260/Heis-gir-trygghet-og-trivsel#sthash.RYDiMwO0.dpuf

Jegers borettslag

Larvik
 • Antall enheter: 40
 • Byggeår: 1971-72
Mer informasjon

Årdal boligbyggelag

Årdal
 • Antall enheter: 96
 • Byggeår: 1964
Mer informasjon

Sameiet Gabelsgate

Oslo
 • Antall enheter: 8
 • Byggeår: 1930-årene
Mer informasjon

Sundekrossen borettslag

Stavanger
 • Antall enheter: 238
 • Byggeår: 1981
Mer informasjon

Fagertun borettslag

Elverum, Hedmark
 • Antall enheter: 72
 • Byggeår: 1981
Mer informasjon

Hvordan gå fram for å installere heis - steg for steg

IDE OM HEIS

 • Styret vurderer forslag. Hele styret bør stå sammen.
 • Styret beslutter å sette i gang forberedende arbeid.
 • Styret informerer beboere om at heis vurderes

OPPSTART FORPROSJEKT

 • Styret kontakter boligbyggelag eller annen rådgiver.
 • Styret fremmer et forslag for generalforsamlingen/sameiermøtet om at det skal igangsettes et forprosjekt.
 • Generalforsamlingen/sameiermøtet beslutter at det det skal igangsettes et forprosjekt.
 • Styret engasjerer en prosjektleder.
 • Styret søker Husbanken om prosjekteringsstøtte.
 • Husbanken innvilger tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene.
 • Beboerne får tilstrekkelig informasjon slik at vedtak kan fattes om investeringskostnader og endring av fellesutgifter.

FORPROSJEKT

 • Prosjektleder utfører i samarbeid med styret og foretningsfører forprosjektet:
  • Kontakter arkitekt, entrepenør, heisleverandør mv. for å få vurdert heisløsning og nødvendig ombygging, inkludert kostnader.
  • Kontakter kommune - om byggesøknad
  • Kontkater NAV - om evt. tilskudd
  • Kontakter Husbanken og evt. privatbank før søknad
 • Styret søker om tilskudd og lån i Husbanken
 • Husbanken innvilger tilskudd og lån på inntil 50 prosent av investeringskostnaden
 • Beboere holdes orientert om prosessen

BESLUTNINGSPROSESSEN

 • Styret informerer i forkant av vedtak
 • Styret legger fram forslag til heisløsning, evt. alternative løsninger på generalforsamlingen/sameiermøtet. Forslaget inkluderer kostnader, finansiering og kostnadsfordeling.
 • Generalforsamlingen/sameiermøtet vedtar igangsetting av heisinvestering med 2/3 flertall.
 • Informasjon om heisløsning, finansiering, kostnadfordeling og framdriftsplan legges fram for borettslaget/sameiet på et infomrasjonsmøte
 • Det er viktig med et stort flertall som øsnker heis. tilslutning fra de fleste kan sikre både god framdrift og et godt bomiljø i etterkant.

HEISPROSJEKT

 • Styret leder prosjektet sammen med prosjektleder og forretningsfører.
 • Infoskriv sendes ut under byggeprosessen for å informerer om framdriften i prosjektet
 • Feiring av heisen!

 

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger

NBBLs heisbrosjyre

Vi har laget en heisbrosjyre som viser ulike muligheter for installering av heis. Her finner du eksempler, tips til hvordan styret kan gå frem og hvem som kan kontaktes for å få råd og veiledning.

Ønsker du et eksemplar selv eller vil inspirere folk der du bor til å gå for heis, bestill brosjyren gratis her eller last den ned