Etterinstallering av heis

Slik går borettslaget eller sameiet fram for å installere heis – steg for steg.

1. Idé om heis

 • Styret vurderer forslag. Hele styret bør stå sammen.
 • Styret beslutter å sette i gang forberedende arbeid.
 • Styret informerer beboere om at heis vurderes.

2. Oppstart forprosjekt

 • Styret kontakter boligbyggelag eller annen rådgiver.
 • Styret fremmer et forslag for generalforsamlingen/sameiermøtet om at det skal igangsettes et forprosjekt.
 • Generalforsamlingen/sameiermøtet beslutter at det det skal igangsettes et forprosjekt.
 • Styret engasjerer en prosjektleder.
 • Styret kan søke Husbanken om lån.
 • Beboerne får tilstrekkelig informasjon slik at vedtak kan fattes om investeringskostnader og endring av fellesutgifter.

3. Forprosjekt

 • Prosjektleder utfører i samarbeid med styret og forretningsfører forprosjektet:
  • Kontakter arkitekt, entreprenør, heisleverandør mv. for å få vurdert heisløsning og nødvendig ombygging, inkludert kostnader.
  • Kontakter kommune om byggesøknad.
  • Kontakter Husbanken og evt. privatbank før søknad.
 • Styret søker om eventuelt lån i Husbanken.
 • Husbanken innvilger eventuelt lån til finansiering av prosjektet.
 • Beboere holdes orientert om prosessen.

4. Beslutningsprosessen

 • Styret informerer i forkant av vedtak
 • Styret legger fram forslag til heisløsning, evt. alternative løsninger på generalforsamlingen/sameiermøtet. Forslaget inkluderer kostnader, finansiering og kostnadsfordeling.
 • Generalforsamlingen/sameiermøtet vedtar igangsetting av heisinvestering med 2/3 flertall.
 • Informasjon om heisløsning, finansiering, kostnadfordeling og framdriftsplan legges fram for borettslaget/sameiet på et informasjonsmøte
 • Det er viktig med et stort flertall som ønsker heis. tilslutning fra de fleste kan sikre både god framdrift og et godt bomiljø i etterkant.

5. Heisprosjekt

 • Styret leder prosjektet sammen med prosjektleder og forretningsfører.
 • Infoskriv sendes ut under byggeprosessen for å informerer om framdriften i prosjektet.
 • Feiring av heisen!
Heisbrosjyre

Last ned NBBLs brosjyre om etterinstallering av heis. Her finner du både eksempler og tips til hvordan styret kan gå frem.

pdf - 2,79 Mb

Heis er boligpolitikk

Les mer om hva NBBL mener om viktigheten av heis og tilskudd til etterinstallering av dette i vårt boligpolitiske program.

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Tilskudd til heis ble avviklet i statsbudsjettet for 2023.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Tilskudd til tilstandsvurdering ble avviklet i statsbudsjettet for 2023.

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt med vår heisekspert, Bente.

Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544