Etterinstallering av heis

Slik går borettslaget eller sameiet fram for å installere heis – steg for steg.

1. Idé om heis

 • Styret vurderer forslag. Hele styret bør stå sammen.
 • Styret beslutter å sette i gang forberedende arbeid.
 • Styret informerer beboere om at heis vurderes.

2. Oppstart forprosjekt

 • Styret kontakter boligbyggelag eller annen rådgiver.
 • Styret fremmer et forslag for generalforsamlingen/sameiermøtet om at det skal igangsettes et forprosjekt.
 • Generalforsamlingen/sameiermøtet beslutter at det det skal igangsettes et forprosjekt.
 • Styret engasjerer en prosjektleder.
 • Styret søker Husbanken om prosjekteringsstøtte.
 • Husbanken innvilger tilskudd på inntil 50 prosent av kostnadene.
 • Beboerne får tilstrekkelig informasjon slik at vedtak kan fattes om investeringskostnader og endring av fellesutgifter.

3. Forprosjekt

 • Prosjektleder utfører i samarbeid med styret og forretningsfører forprosjektet:
  • Kontakter arkitekt, entreprenør, heisleverandør mv. for å få vurdert heisløsning og nødvendig ombygging, inkludert kostnader.
  • Kontakter kommune om byggesøknad.
  • Kontakter NAV om evt. tilskudd.
  • Kontakter Husbanken og evt. privatbank før søknad.
 • Styret søker om tilskudd og lån i Husbanken.
 • Husbanken innvilger tilskudd og lån på inntil 50 prosent av investeringskostnaden.
 • Beboere holdes orientert om prosessen.

4. Beslutningsprosessen

 • Styret informerer i forkant av vedtak
 • Styret legger fram forslag til heisløsning, evt. alternative løsninger på generalforsamlingen/sameiermøtet. Forslaget inkluderer kostnader, finansiering og kostnadsfordeling.
 • Generalforsamlingen/sameiermøtet vedtar igangsetting av heisinvestering med 2/3 flertall.
 • Informasjon om heisløsning, finansiering, kostnadfordeling og framdriftsplan legges fram for borettslaget/sameiet på et informasjonsmøte
 • Det er viktig med et stort flertall som ønsker heis. tilslutning fra de fleste kan sikre både god framdrift og et godt bomiljø i etterkant.

5. Heisprosjekt

 • Styret leder prosjektet sammen med prosjektleder og forretningsfører.
 • Infoskriv sendes ut under byggeprosessen for å informerer om framdriften i prosjektet.
 • Feiring av heisen!
Heisbrosjyre

Last ned NBBLs brosjyre om etterinstallering av heis. Her finner du både eksempler og tips til hvordan styret kan gå frem.

pdf - 2,79 Mb

Heis er boligpolitikk

Les mer om hva NBBL mener om viktigheten av heis og tilskudd til etterinstallering av dette i vårt boligpolitiske program.

Tilskudd fra Husbanken

Husbanken gir tilskudd til boligrettede tiltak for borettslag og sameier.

Tilskudd til heis
Til prosjektering og kostnadsoverslag, samt til installering til eiendommer med minst tre etg. Les mer.

Tilskudd til tilstandsvurdering
Vurderinger som skal fremme tilgjengelighet og miljø i egen boligmasse. Les mer.

Veileder om tilskudd til tilstandsvurdering.

Klikk her for fullstendig oversikt over alle Husbankens støtteordninger.

Har du andre spørsmål?

Ta kontakt med vår heisekspert, Bente.

Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544