Episode 27:

Felleskostnader
Hvorfor betaler du ikke det samme i felleskostnader som naboen, og hvordan fordeles felleskostnadene?

Episode 26:

Sikringsordningen og sikring mot tap av felleskostnader
Advokatene tar for seg reglene som gjelder, hvilke ordninger som tilbys, og gi noen praktiske råd og tips.

Episode 25:

Boligbyggelagenes egenart og forskjellen på borettslagsmodellen og sameiemodellen
Advokatene ser denne gangen på hva som er særegent med boligbyggelagsmodellen, og går nærmere inn på hva som er forskjellen mellom borettslag og sameie.

Episode 24:

Jubileumsepisode om generalforsamling og årsmøte
I denne episoden skal det handle om selve møtet når det holdes som fysisk møte, noe som er naturlig å tenke på nå som deler av landet er gjenåpnet.

Episode 23:

Fokus på regler om boligbyggelag og ulike leie- og eiemodeller
I denne episoden snakker advokatene om boligbyggelagene og deres etablerermodeller, som hjelper flere med å komme inn på boligmarkedet.

Episode 22:

Forkjøpsrett (del 2) – om borettslag
I denne episoden ser vi nærmere på reglene om ansiennitet, praktiske problemer som kan oppstå i forkjøpsprosessen i borettslag, omgåelsesforsøk, betydningen av feil som kan bli gjort i prosessen, angrerett osv.

Episode 21 – ekstrasending:

Nye permanente regler om digitale årsmøter samt elektronisk kommunikasjon
Advokatene ser nærmere på innholdet i reglene som nå er til behandling i Stortinget, og hva som er status.

Episode 20:

Kvikkleireskred og andre naturskader
Hvilket ansvar har kommunene og utbygger for å klargjøre og sikre seg mot naturskader?

Episode 19:

Forkjøpsrett (del 1)
I denne episoden snakker advokatene om hva forkjøpsrett er, hva medlemskap i boligbyggelag betyr, samarbeid om forkjøpsrett mellom ulike boligbyggelag og mer til.

Episode 18:

Ny byggherreforskrift – HMS og SHA
Ny byggherreforskrift har trådt i kraft fra 1. januar. Hvilken betydning de nye reglene får for boligselskaper er tema for ukas jusprat. HMS/SHA-ekspert Wenche Solberg fra Multiconsult er gjest.
Se presentasjon fra Arbeidstilsynets webinar 01.12.20 om endringene i byggherreforskriften her.

Episode 17:

Jule- og vinterspesial
Det er jul, vinter og pandemi på samme tid. Kan styret blande seg inn dersom de ser at beboerne ikke overholder koronarestriksjonene?