Episode 6:

Nye regler om digitale årsmøter og generalforsamlinger
Kravet om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling kan nå bli permanent fjernet. Vi ser bl.a. på hva som er status og hva forslaget går ut på.

Episode 5:

Elbil – bli ladeklar i borettslag og sameier
Nå får du som boligeier en selvstendig rett til å kreve ladepunkt. Våre advokater går i denne episoden gjennom reglene som gjelder i dag, og forslaget som ligger til behandling.

Episode 4:

Borettslagslovens § 5-2, Hva skal til for at en borettslagsbolig kan ha flere eiere?
Boligmarkedet i særlig de store byene er blitt slik at mange foreldre vil hjelpe barna inn på boligmarkedet. De kan ønske å eie boligen sammen med barna i en overgangsfase eller å eie boligen og leie ut til barna.

Episode 3:

Nye regler om eierskiftegebyr
I denne episoden snakker vi om eierskiftegebyr – beløpet man må betale til boligselskapet ved eierskifte av en andel eller seksjon til en ny eier.

Episode 2:

Rettssaker og annen tvisteløsning
I hvilken grad kan styret representere beboerne og fellesskapet som sådan og hvilke grenser gjelder for representasjonsadgangen?

Episode 1:

Hyblifisering
Kan boligselskapet hindre at spekulanter deler opp leiligheter i bittesmå rom og leier ut til blodpris?

Se også:

Nettprat om koronajuss

Koronaviruset skaper nye juridiske problemstillinger for boligselskapene. Se NBBL-advokatenes videosendinger med "koronajussen" som tema.