Episode 45:

Kameraovervåkning i borettslag og sameier
Sommerferien står for døren, og det er høysesong for innbrudd og skadeverk. Mange borettslag og sameier vurderer kameraovervåkning som en løsning for å sikre seg mot dette. Hvor er kameraovervåkning aktuelt og lovlig? Hva kan det lagrede materialet brukes til? Og hvordan håndterer man ulovlig overvåkning?

Episode 44:

Fjernvarme – prisregulering og tilknytningsplikt
Hva er fordelene og ulempene med fjernvarme? Hvordan reguleres prisen og hva er de viktigste reglene om fjernvarme og tilknytningsplikt?

Episode 43:

Låneopptak i boligselskaper
Hvem kan ta opp lån på boligselskapets vegne, og hva skal man passe på? Bør du være engstelig for å kjøpe deg en borettslagsbolig med fellesgjeld?

Episode 42:

Inhabilitet
I denne episoden handler det om inhabilitet – hos styremedlemmer, forretningsfører og boligeiere på generalforsamling eller årsmøte. Hva er inhabilitet og hvorfor har vi disse reglene?

Episode 41:

Forsikringsdekning i boligselskaper – hvem skal betale egenandelen?
Alle borettslag og sameier har en bygningsforsikring. Når det oppstår en skade er det mange som spør om hvem det er som skal betale egenandelen. Det får du svar på av Line og Lars i denne episoden.

Episode 40:

Fritidsboliger i borettslag og sameier
Også fritidsboliger kan etableres i borettslag eller sameier. Hvilke regler gjelder for disse fritidsboligselskapene, hvordan fungerer det med utleie av en slik bolig, og kan man ha en fritidsbolig i en leilighet i byen?

Episode 39:

Forskrift om tryggere bolighandel
De nye reglene i avhendingsloven trådte i kraft 1. januar. I denne episoden av Jusprat snakker vi om de nye tilstandsrapportene og hvilke krav som stilles for at en tilstandsrapport skal være gyldig ved kjøp og salg av bolig.

Episode 38:

Styreansvar og alvorlig mislighold fra styremedlemmer
Styrer i borettslag og sameier skal sikre at boligselskapet vedlikeholdes og driftes på en god måte. Hva er det de skal og – kanskje like viktig – ikke skal gjøre? Og hva kan man gjøre som boligeier dersom styret går utenfor sine rammer?

Episode 37:

Hvem bestemmer i garasjesameiet?
Flere og flere borettslag og sameier deler bruk av fellesområder som f.eks. garasje og lekeplass med andre boligselskaper og næringsvirksomheter. I denne episoden får du en innføring i tingsrettslig sameie som eieform.

Episode 36:

Julespesial
I årets siste episode snakker advokatene om temaer som kan være aktuelle i borettslag og sameier i julesesongen. Fra julepynting på fellesareal og balkong til HMS og brannforebygging, og til og med bytting av julegaver.

Episode 35:

Rørfornying og våtromsjus i boligselskap
Hvilke regler gjelder ved utskifting av vann- og avløpsrør i boligselskaper, og hvilke konsekvenser kan disse reglene få for rehabilitering av ditt eget bad? I denne episoden svarer advokatene på vanlige spørsmål som kommer opp i denne sammenhengen.

Episode 34:

Bredbånd i borettslag og sameier
I denne episoden skal det handle om bredbånd og ny ekomlov (lov om elektronisk kommunikasjon) – et område hvor det skjer både store teknologiske og juridiske endringer for tiden. Vi introduserer for første gang advokat Lars Grøndal, som har vært ansatt i NBBL siden mars 2021.