Episode 21:

Nye permanente regler om digitale årsmøter samt elektronisk kommunikasjon
Advokatene ser nærmere på innholdet i reglene som nå er til behandling i Stortinget, og hva som er status.

Episode 20:

Kvikkleireskred og andre naturskader
Hvilket ansvar har kommunene og utbygger for å klargjøre og sikre seg mot naturskader?

Episode 19:

Forkjøpsrett (del 1)
I denne episoden snakker advokatene om hva forkjøpsrett er, hva medlemskap i boligbyggelag betyr, samarbeid om forkjøpsrett mellom ulike boligbyggelag og mer til.

Episode 18:

Ny byggherreforskrift – HMS og SHA
Ny byggherreforskrift har trådt i kraft fra 1. januar. Hvilken betydning de nye reglene får for boligselskaper er tema for ukas jusprat. HMS/SHA-ekspert Wenche Solberg fra Multiconsult er gjest.
Se presentasjon fra Arbeidstilsynets webinar 01.12.20 om endringene i byggherreforskriften her.

Episode 17:

Jule- og vinterspesial
Det er jul, vinter og pandemi på samme tid. Kan styret blande seg inn dersom de ser at beboerne ikke overholder koronarestriksjonene?

Episode 16:

Reklamasjon etter buoppfl. § 30
Det er høye forventninger når man kjøper seg en ny bolig. Hva om boligen ikke er som forventet? Bustadoppføringslova § 30 gjelder for forbrukere ved kjøp av ny bolig under oppføring.

Episode 15:

Nye regler om digitale årsmøter og generalforsamlinger
Kravet om fysisk oppmøte på årsmøte og generalforsamling kan nå bli permanent fjernet. Vi ser bl.a. på hva som er status og hva forslaget går ut på.

Episode 14:

Elbil – bli ladeklar i borettslag og sameier
Nå får du som boligeier en selvstendig rett til å kreve ladepunkt. Våre advokater går i denne episoden gjennom reglene som gjelder i dag, og forslaget som ligger til behandling.

Episode 13:

Borettslagslovens § 5-2, Hva skal til for at en borettslagsbolig kan ha flere eiere?
Boligmarkedet i særlig de store byene er blitt slik at mange foreldre vil hjelpe barna inn på boligmarkedet. De kan ønske å eie boligen sammen med barna i en overgangsfase eller å eie boligen og leie ut til barna.

Episode 12:

Nye regler om eierskiftegebyr
I denne episoden snakker vi om eierskiftegebyr – beløpet man må betale til boligselskapet ved eierskifte av en andel eller seksjon til en ny eier.

Episode 11:

Rettssaker og annen tvisteløsning
I hvilken grad kan styret representere beboerne og fellesskapet som sådan og hvilke grenser gjelder for representasjonsadgangen?

Episode 10:

Hyblifisering
Kan boligselskapet hindre at spekulanter deler opp leiligheter i bittesmå rom og leier ut til blodpris?