Jusprat med boligeksperten

NBBLs advokatkontor besitter høy kompetanse innen bolig- og eiendomsrett og boligbyggelagsrelatert jus. I denne webserien tar de for seg ulike juridiske problemstillinger på disse feltene.

Episode 30:

Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav
I hvilken grad kan kommuner fastsette rekkefølgekrav i reguleringsplanen, og hvilke krav kan lovlig inntas i utbyggingsavtaler?

Episode 29:

De mest bærekraftige byggene er allerede bygget
Hvordan realiserer vi målet om å oppnå et bærekraftig bomiljø – både økonomisk, miljømessig og sosialt?

Episode 28:

Sommerspesial
Mange trekker nå ut for å nyte været og spre vingene etter en lang periode innendørs. Advokatene tar blant annet for seg regler for festing og støy, forsøpling på fellesarealer, grilling og bruk av trampoline.

Episode 27:

Felleskostnader
Hvorfor betaler du ikke det samme i felleskostnader som naboen, og hvordan fordeles felleskostnadene?

Episode 26:

Sikringsordningen og sikring mot tap av felleskostnader
Advokatene tar for seg reglene som gjelder, hvilke ordninger som tilbys, og gi noen praktiske råd og tips.

Episode 25:

Boligbyggelagenes egenart og forskjellen på borettslagsmodellen og sameiemodellen
Advokatene ser denne gangen på hva som er særegent med boligbyggelagsmodellen, og går nærmere inn på hva som er forskjellen mellom borettslag og sameie.

Episode 24:

Jubileumsepisode om generalforsamling og årsmøte
I denne episoden skal det handle om selve møtet når det holdes som fysisk møte, noe som er naturlig å tenke på nå som deler av landet er gjenåpnet.

Episode 23:

Fokus på regler om boligbyggelag og ulike leie- og eiemodeller
I denne episoden snakker advokatene om boligbyggelagene og deres etablerermodeller, som hjelper flere med å komme inn på boligmarkedet.

Episode 22:

Forkjøpsrett (del 2) – om borettslag
I denne episoden ser vi nærmere på reglene om ansiennitet, praktiske problemer som kan oppstå i forkjøpsprosessen i borettslag, omgåelsesforsøk, betydningen av feil som kan bli gjort i prosessen, angrerett osv.

Episode 21:

Nye permanente regler om digitale årsmøter samt elektronisk kommunikasjon
Advokatene ser nærmere på innholdet i reglene som nå er til behandling i Stortinget, og hva som er status.

Episode 20:

Kvikkleireskred og andre naturskader
Hvilket ansvar har kommunene og utbygger for å klargjøre og sikre seg mot naturskader?

Episode 19:

Forkjøpsrett (del 1)
I denne episoden snakker advokatene om hva forkjøpsrett er, hva medlemskap i boligbyggelag betyr, samarbeid om forkjøpsrett mellom ulike boligbyggelag og mer til.