Jusprat med boligeksperten

NBBLs advokatkontor besitter høy kompetanse innen bolig- og eiendomsrett og boligbyggelagsrelatert jus. I denne webserien tar de for seg ulike juridiske problemstillinger på disse feltene.

Episode 52:

Hva er gransking? Og når er det aktuelt i et borettslag?:
En gransking er en undersøkelse som skal kartlegge om styret har gjort noe særlig kritikkverdig. I denne episoden går vi gjennom hva som kreves for å sette i gang en gransking, når det kan være fornuftig og hvordan granskingen skjer.

Episode 51 (del 2):

Episode 51 (del 1):

Episode 50:


Vedtekter i borettslag:
Vår 50. juspod! Denne uken snakker advokatene om vedtekter i borettslag. De har laget nye standardvedtekter for dette, og går gjennom de viktigste endringene, litt om hvordan vedtekter vedtas og forholdet mellom ordensregler og vedtekter.

Episode 49:


Hvorfor øker felleskostnadene?
I episode 49 av juspoden snakker advokatene våre om felleskostnader. Alle kostnadene øker, hvorfor må også felleskostnadene øke? Hvem kan bestemme at felleskostnadene skal øke, og hvilke tiltak kan iverksettes for å unngå plutselige og store økninger?

Episode 48:

Episode 47:

Solceller på tak og andre energitiltak i boligselskaper 
I juspoden denne gang snakker vi med NBBLs spesialrådgiver Ketil Krogstad om solenergi og andre miljøriktige tiltak i boligselskaper. Han forteller litt om NBBLs interessepolitikk på området, samtidig som vi snakker om hvilke vurderinger styret må gjøre i forkant, hvor langt styrets fullmakter rekker, og finnes det støtteordninger som kan hjelpe til med finansieringen av disse tiltakene?

Episode 46:

Julespesial
Endelig er juspoden tilbake etter en liten pause. Akkurat i tide for en liten julespesial! Advokat Line Bjerkek og advokat Lars Grøndal ringer julen inn med å fortelle om ulike situasjoner i borettslag og sameier som gjerne utspilles rundt juletider. God jul!

Episode 45:

Kameraovervåkning i borettslag og sameier
Sommerferien står for døren, og det er høysesong for innbrudd og skadeverk. Mange borettslag og sameier vurderer kameraovervåkning som en løsning for å sikre seg mot dette. Hvor er kameraovervåkning aktuelt og lovlig? Hva kan det lagrede materialet brukes til? Og hvordan håndterer man ulovlig overvåkning?

Episode 44:

Fjernvarme – prisregulering og tilknytningsplikt
Hva er fordelene og ulempene med fjernvarme? Hvordan reguleres prisen og hva er de viktigste reglene om fjernvarme og tilknytningsplikt?

Episode 43:

Låneopptak i boligselskaper
Hvem kan ta opp lån på boligselskapets vegne, og hva skal man passe på? Bør du være engstelig for å kjøpe deg en borettslagsbolig med fellesgjeld?

Episode 42:

Inhabilitet
I denne episoden handler det om inhabilitet – hos styremedlemmer, forretningsfører og boligeiere på generalforsamling eller årsmøte. Hva er inhabilitet og hvorfor har vi disse reglene?

Episode 41:

Forsikringsdekning i boligselskaper – hvem skal betale egenandelen?
Alle borettslag og sameier har en bygningsforsikring. Når det oppstår en skade er det mange som spør om hvem det er som skal betale egenandelen. Det får du svar på av Line og Lars i denne episoden.

Episode 40:

Fritidsboliger i borettslag og sameier
Også fritidsboliger kan etableres i borettslag eller sameier. Hvilke regler gjelder for disse fritidsboligselskapene, hvordan fungerer det med utleie av en slik bolig, og kan man ha en fritidsbolig i en leilighet i byen?

Episode 39:

Forskrift om tryggere bolighandel
De nye reglene i avhendingsloven trådte i kraft 1. januar. I denne episoden av Jusprat snakker vi om de nye tilstandsrapportene og hvilke krav som stilles for at en tilstandsrapport skal være gyldig ved kjøp og salg av bolig.

Episode 38:

Styreansvar og alvorlig mislighold fra styremedlemmer
Styrer i borettslag og sameier skal sikre at boligselskapet vedlikeholdes og driftes på en god måte. Hva er det de skal og – kanskje like viktig – ikke skal gjøre? Og hva kan man gjøre som boligeier dersom styret går utenfor sine rammer?

Episode 37:

Hvem bestemmer i garasjesameiet?
Flere og flere borettslag og sameier deler bruk av fellesområder som f.eks. garasje og lekeplass med andre boligselskaper og næringsvirksomheter. I denne episoden får du en innføring i tingsrettslig sameie som eieform.

Episode 36:

Julespesial
I årets siste episode snakker advokatene om temaer som kan være aktuelle i borettslag og sameier i julesesongen. Fra julepynting på fellesareal og balkong til HMS og brannforebygging, og til og med bytting av julegaver.

Episode 35:

Rørfornying og våtromsjus i boligselskap
Hvilke regler gjelder ved utskifting av vann- og avløpsrør i boligselskaper, og hvilke konsekvenser kan disse reglene få for rehabilitering av ditt eget bad? I denne episoden svarer advokatene på vanlige spørsmål som kommer opp i denne sammenhengen.

Episode 34:

Bredbånd i borettslag og sameier
I denne episoden skal det handle om bredbånd og ny ekomlov (lov om elektronisk kommunikasjon) – et område hvor det skjer både store teknologiske og juridiske endringer for tiden. Vi introduserer for første gang advokat Lars Grøndal, som har vært ansatt i NBBL siden mars 2021.