Jusprat med boligeksperten

NBBLs advokatkontor besitter høy kompetanse innen bolig- og eiendomsrett og boligbyggelagsrelatert jus. I denne webserien tar de for seg ulike juridiske problemstillinger på disse feltene.

Episode 36:

Julespesial
I årets siste episode snakker advokatene om temaer som kan være aktuelle i borettslag og sameier i julesesongen. Fra julepynting på fellesareal og balkong til HMS og brannforebygging, og til og med bytting av julegaver.

Episode 35:

Rørfornying og våtromsjus i boligselskap
Hvilke regler gjelder ved utskifting av vann- og avløpsrør i boligselskaper, og hvilke konsekvenser kan disse reglene få for rehabilitering av ditt eget bad? I denne episoden svarer advokatene på vanlige spørsmål som kommer opp i denne sammenhengen.

Episode 34:

Bredbånd i borettslag og sameier
I denne episoden skal det handle om bredbånd og ny ekomlov (lov om elektronisk kommunikasjon) – et område hvor det skjer både store teknologiske og juridiske endringer for tiden. Vi introduserer for første gang advokat Lars Grøndal, som har vært ansatt i NBBL siden mars 2021.

Episode 33:

Royalkledning
Vi har besøk av Lars Myhre fra Boligprodusentene. Hva dreide saken om royalbehandlet trekledning seg om, hvilke løsninger har man kommet frem til, representerer dette noen brannfare, og hva kommer til å skje med dette fremover?

Episode 32:

IN-ordningens ABC
Temaet er individuell nedbetaling av fellesgjeld. Hva betyr egentlig dette, og hva går ordningen ut på? Hvem kan betale ned på IN, og er det noe risiko knyttet til en slik nedbetaling?

Episode 31:

Nye regler i avhendingsloven og nye forskriftsregler
Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom. 1. januar 2022 trer nye regler i kraft. Hvilken betydning vil det få for de to partene?

Episode 30:

Utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav
I hvilken grad kan kommuner fastsette rekkefølgekrav i reguleringsplanen, og hvilke krav kan lovlig inntas i utbyggingsavtaler?

Episode 29:

De mest bærekraftige byggene er allerede bygget
Hvordan realiserer vi målet om å oppnå et bærekraftig bomiljø – både økonomisk, miljømessig og sosialt?

Episode 28:

Sommerspesial
Mange trekker nå ut for å nyte været og spre vingene etter en lang periode innendørs. Advokatene tar blant annet for seg regler for festing og støy, forsøpling på fellesarealer, grilling og bruk av trampoline.

Episode 27:

Felleskostnader
Hvorfor betaler du ikke det samme i felleskostnader som naboen, og hvordan fordeles felleskostnadene?

Episode 26:

Sikringsordningen og sikring mot tap av felleskostnader
Advokatene tar for seg reglene som gjelder, hvilke ordninger som tilbys, og gi noen praktiske råd og tips.

Episode 25:

Boligbyggelagenes egenart
Advokatene ser på hva som er særegent med boligbyggelagene, og går nærmere inn på borettslagsmodellen og sameiemodellen og hva som er forskjellene mellom disse.

Episode 24:

Jubileumsepisode om generalforsamling og årsmøte
I denne episoden skal det handle om selve møtet når det holdes som fysisk møte, noe som er naturlig å tenke på nå som deler av landet er gjenåpnet.

Episode 23:

Fokus på regler om boligbyggelag og ulike leie- og eiemodeller
I denne episoden snakker advokatene om boligbyggelagene og deres etablerermodeller, som hjelper flere med å komme inn på boligmarkedet.