Mange økonomer nedreviderer renteprongnosene sine i disse dager. Norges Bank bør holde hodet kaldt.

NBBLs boligmarkedsbarometer viser at hele 63 prosent av befolkningen forventer økt boliglånsrente det neste året. Kun tre prosent tror på rentenedgang. Folkets forventninger ser dermed ut til å være på kollisjonskurs med mange økonomer som mener at rentetoppen er nådd.

Trygve Hegnar skriver i Finansavisen «Glem renteøkning». I Finansavisens rosa konkurrent har DNs rentepanel konsekvent vært uenige i hver eneste av Norges Bank fire renteøkninger siden høsten 2018. Et hederlig unntak er BI-professor Hilde Bjørnland, jeg sender derfor en symbolsk rose til Nydalen.

I NBBL har vi nemlig hele tiden ment at det har vært behov for disse renteøkningene, og i etterpåklokskapens lys mener vi også at det har vist seg å være fornuftig. Det siste året har:

  • Inflasjonen økt to prosent, nøyaktig på målet
  • Arbeidsledigheten falt til lave 2,1 prosent
  • Kronekursen falt til rekordlave nivåer
  • Lønnsveksten tiltatt
  • Boligprisene har steget 3,1 prosent til for tross rekordstor tilbudsside
  • Samtidig er vi altså i ferd med å få verdens mest forgjeldede husholdninger

Hvordan lavere rente skulle ha hjulpet en økonomi med disse karakteristikaene er rett og slett vanskelig å forstå.

Tvert imot hadde norsk økonomi vært i en enda mer sårbar posisjon dersom uroen i internasjonal økonomi slår ut i full blomst.

Det blir allikevel ingen renteøkning nå i desember. Noe vi synes er fornuftig. Spenningen knytter seg derfor til rentebanen, bankens egne renteprognose.

Dagens rentebane indikerer en ikke ubetydelig sannsynlighet for renteøkning i løpet av 2020. Vi mener at det er feil signal å ta bort denne muligheten. Gjelden har vokst mer enn inntektene i over 20 år, og for å få kontroll på utviklingen måtte Finansdepartementet som kjent introdusere boliglånsforskriften. At gjeldsveksten dempes og nær inntektsveksten betyr ikke at faren er over.

Forskriften er usosial, men et nødvendig onde. Og så lenge forskriften er plass er det for tidlig å ta renteøkninger helt av bordet. Og det er på nærmest umusikalsk å snakke om rentekutt.

For Norges Bank vil det derfor være mest hensiktsmessig å holde mulighetene åpne frem mot rentemøtet i mars. Da er også tonen satt i neste års boligmarked. For om boligprisene øker et par prosent i løpet av årets to første måneder er renteoppgang i mars igjen et sannsynlig scenario.

Tilbake
Forfatter
Christian Frengstad Bjerknes
Sjeføkonom
cb@nbbl.no
@cfbjerknes
Neste innlegg
En usexy modell for langsiktige forhold
Forrige innlegg
#HJEMLENGSEL