Trygghet, tilgjengelighet og trivsel
– eldreboliger som funker

Dato: Tirsdag 16. januar, 2024
Sted: NBBLs lolaler i Glasmagasinet, Stortorvet 10 i 6. etasje (inngang Møllergata), eller digitalt (MERK: Den fysiske påmeldingen er nå stengt. Du kan fremdeles melde deg på digitalt!)
Tid: 08:30-10:00 (frokost fra 08:00)

Vi vil på dette frokostmøte markere at NBBL har inngått partnerskap med Senter for et aldersvennlig Norge, og vi vil sammen med senteret, representanter fra boligbyggelag og andre med kunnskap om eldre og bolig, motivere til bygging og oppgradering av gode og trygge eldreboliger.

Vi får også presentert regjeringens Eldreboligprogram, og vi har invitert politikere til debatt om planen.

Vi opplever en stadig økende andel eldre i samfunnet, og de aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Derfor ønsker vi å invitere deg til et frokostmøte der vi setter fokus på de utfordringene eldre møter knyttet til bolig.

Vel møtt!

PS: Det er gratis å delta

Se opptak av møtet:

Program

 • Forventninger til partnerskapet med Et aldersvennlig Norge – forutsetninger for at eldre kan trives og bo godt trygt, Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL
 • "Bu trygt heime" eldreboligprogram – hvordan følger regjeringen opp? Tove Elise Madland, Arbeiderpartiet, Helse- og omsorgskomiteen
 • Bo trygt og godt hjemme i et aldersvennlig Norge, Wenche Halsen, leder Senter for et aldersvennlig Norge
 • En presentasjon av det nyeste innen forskning på eldre og bolig - inkludert spørsmål, Hans Christian Sandlie fra NOVA-OsloMet
 • Hvordan kan boligbyggelag engasjere seg – Gode eksempler fra OBOS, Hanne Løvbrøtte, OBOS
 • Hva skal til for at eldre kan bo trygt og godt i eget hjem? Leder Kari Midtbø Kristiansen, Nasjonalt senter – Aldring og Helse
 • Politisk debatt - hva kreves av stat og kommune for nok boliger - og riktige boliger?
  Tove Elise Madland, Arbeiderpartiet, Helse- og omsorgskomiteen
  Erlend Svardal Bøe, Høyre, Helse- og omsorgskomiteen
  Bård Hoksrud, Frp, Helse- og omsorgskomiteen
  Kathrine Kleveland, Senterpartiet, Kommunal- og forvaltningskomiteen

Debatten ledes av Christian Marius Stryken fra NBBL

Kontakt

Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544