Boligvennlighetskåringen: Hvilken kommune vinner?

Dato: Onsdag 8. november 2023 kl. 08:30-09:30 (kaffe og frokost fra 08:00)
Sted: Grand hotel, Speilen eller digitalt via livestream (gratis deltakelse)

Sjekk din kommune

Bygging og salg av nye boliger stuper. Inflasjon og økte renter skaper usikkerhet blant kjøpere, og etterspørsel går ned. Samtidig øker bygge- og kapital-kostnader, noe som har bremset boligbyggingen til historiske lavnivå. Bekymringene øker for konsekvensene fremover. Mangel på byggeklare prosjekter kan gi voldsomme prisstigninger når renter og inflasjon har stabilisert seg. 

Hvordan kan kommunene bidra til et mer velfungerende boligmarked?

Kan kommunene gjøre en forskjell i denne situasjonen? Absolutt. Kommunen spiller en avgjørende rolle i å sikre innbyggernes boligbehov. Forhold som antall ferdigregulerte boligtomter og saksbehandlingstid har stor betydning for det lokale boligmarkedet, og for om det bygges nok.

Hvorfor lykkes noen kommuner bedre enn andre, og hva må til for å stimulere til økt boligbygging? dette frokostmøtet tar vi debatten om hvordan kommunene kan gjøre en forskjell, og hva som kjennetegner en boligvennlig kommune.

Tallene som blir presentert er for 2022, og vi kårer hvem som er årets mest boligvennlige kommune.

Program:

Andreas Benedictow, SØA, forteller kort om NBBLs boligvennlighetskåring, og endringer i 2022-kåringen
Vinnerkommunen
Nini Barth, Ph.D. kanditat, Housing Lab ,
samfunnskostnader ved for lav boligbygging
Nancy Jøssang, arkitekt og daglig leder og partner i Opus,
utfordringer, tidligfase planlegging, er det behov for systemendringer?
Kjetil Wold Henriksen, arbeidende styreleder NKF, Effektivisering av planlegging, dette erfarer NKF
Vera Houck, direktør Bolig- og Prosjektutvikling USBL, Boligvennlighet i krisetider, hvordan kan kommunene gjøre en forskjell?
Magnar Danielsen, fagdirektør planavdelingen KDD, forenkling og forbedring, tilstrekkelig boligbygging, hva jobber departementet med?
Debatt

Frokostmøtet vil ledes av Christian Marius Stryken fra NBBL

Påmelding:


Kontakt:

Ketil Krogstad
Spesialrådgiver
kk@nbbl.no
97139193 97139193