Inkassoselskapene gjør i dag millionbusiness på misligholdte småkrav, og saksgangen kritiseres for å være lite forbrukervennlig. Det er derfor varslet store og nødvendige endringer i bransjen, og flere forbrukerorganisasjoner har foreslått at kreditor (i vårt tilfelle: boligselskapene) bør ta deler av kostnaden ved å drive inn penger. 

Mandag denne uken la regjeringens arbeidsgruppe frem et forslag til ny inkassolov og inkassoforskrift. Dersom lovforslaget går gjennom, vil inntektene til inkassobransjen kuttes med opptil 50 prosent. Noe deling av regningen blir det imidlertid ikke, og boligselskapene kan dermed puste lettet ut.

– Vi opplever at våre innspill har blitt hørt og er positiv til arbeidsgruppas forslag. Vi fryktet at boligselskapene kunne bli nødt til å ta en del av regningen for å kreve inn penger. Dette ville vært en urimelig kostnad for boligselskapene som kreditor og deres andelseiere, sier Bendiksen.

Gledelig for forbruker

Forslaget innebærer at inkassoselskapene ikke lenger skal få ta fete gebyrer ved ubetalte regninger og særlig småkrav. ​En sterk reduksjon i gebyrer vil komme forbrukeren til gode, og støttes av NBBL.

– Arbeidsgruppen foreslår for eksempel halvering av purregebyret fra dagens 70 kroner til 35 kroner fordi dette i større grad vil gjenspeile de reelle kostnadene inkassoselskapene har etter automatisering av denne virksomheten. Dette samsvarer med det grunnleggende prinsipp om at skyldner skal betale kostnader ved innkrevingen, ikke mer.

Forslaget til ny inkassolov og forskrift skal ut på høring og godkjennes av Stortinget før den kommer på plass i 2021.

Dette er forslagene

  • Det er ikke foreslått lovbestemt gebyr for kreditor (boligselskapene) slik vi fryktet
  • Det er foreslått lavere gebyrer som vil gi bedre saksflyt i innfordringen​
  • Utvalget har ikke drøftet legalpanterettens betydning for inkassovirksomhet særskilt (kun løsørekrav)
  • Utvalgets forslag innebærer en lovbestemt saksflyt som gjør at skyldneren (beboeren) belastes lavere omkostninger ved mislighold
;