Blant de 1.000 spurte i NBBLs undersøkelse tror hele 56 prosent på stigende boligpriser det neste året. Historisk tilsier dette en sterk tro på stigende boligpriser, men nivået ligger seks prosentpoeng lavere enn i junimålingen. Kun seks prosent tror på boligprisfall det neste året, resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

– Hele åtte av ti forventer økte boliglånsrenter det neste året. Vi må tilbake til august 2018 for å finne sist det var så bred enighet om at renten skal opp. Den gang økte Norges Bank renten fire ganger fra 0,5 til 1,5 prosent i løpet av 12 måneder, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Renten skal opp

Økonomen anslår at Norges Bank vil gjøre liknende rentegrep det neste året.

– Vi har kommet ut på den andre siden av koronakrisen i en økonomisk høykonjunktur. Boligprisene har steget kraftig og vi vet at gjeldsveksten kommer halsende etter med et tidsetterslep. Renten vil derfor settes opp og forhåpentligvis er det tilstrekkelig til å skape en bedre balanse i boligmarkedet, sier Frengstad Bjerknes.

Optimismen i norsk økonomi gjenspeiler seg i forventningene til arbeidsmarkedet. Aldri før har så få som 3,9 prosent oppgitt at de frykter å miste jobben de neste 12 månedene. Barometeret faller dermed noe sammenlignet med målingene før sommeren ettersom forventningen til både renter og boligpriser trekker ned.

Mer om undersøkelsen her.