54 prosent tror på stigende boligpriser

Blant 1.000 spurte, tror kun fem prosent på fallende boligpris. 54 prosent tror boligprisen vil stige neste år og hele 85 prosent tror boligprisen vil stige eller holde seg uendret. Det er imidlertid betydelige regionale forskjeller. Kun to av ti tror på høyere boligpriser i Rogaland, men i Oslo forventer syv av ti boligprisoppgang

– Nordmenn forblir sterke i troen på stigende boligpriser det neste året. Stigende smittetall har hittil ikke rokket ved dette. Hele 85 prosent tror boligprisene vil stige eller være uendret det neste året. Det er mulig at folket undervurderer risikoen og usikkerheten av økte smittetall, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Kun syv prosent er bekymret for å miste jobben

Blant de spurte er det kun syv prosent som er bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene. Det er rett i overkant av gjennomsnittet siden oppstart av undersøkelsen og nivået indikerer et normalt arbeidsmarked. - Det er liten frykt for å miste jobben, det er et positivt tegn for norsk økonomi og kan være en forklaringsfaktor for at bortimot 9 av 10 tror på stigende boligpriser, sier Frengstad Bjerknes.

Fire av ti tror på økt boliglånsrente

Andelen som tror på økte rente det neste året faller fra 51 prosent i september til 40 prosent i oktober. – Økte smittetall reduserer sjansen for renteøkning 2021, kommenterer Frengstad Bjerknes.

Boligmarkedsbarometeret

Kilde: NBBL og Opinion AS

Svarfordeling på delspørsmålene

Boligprisforventninger:

Renteforventninger:

Forventninger til arbeidsmarkedet: 

Kilde: NBBL og Opinion AS

Fakta om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 13. oktober - 19. oktober. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

De tre spørsmålene som stilles hver måned:

Spørsmål 1: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 2: Sammenlignet med i dag, hvordan tror du rentene på boliglån vil være om 12 måneder?
Alternativer: Mye høyere – Litt høyere – Uendret – Litt lavere – Mye lavere – Ikke sikker

Spørsmål 3: I hvilken grad er du bekymret for å miste jobben de neste 12 månedene?
Alternativer: I svært stor grad – I ganske stor grad – I verken stor eller liten grad – I ganske liten grad – I svært liten grad – Ikke sikker/Ingen formening.

Barometeret beregnes etter følgende metode:

Q1 = Netto antall som forventer litt eller mye høyere boligpriser minus netto antall som forventer litt eller mye lavere boligpriser
Q2 = Netto antall som forventer litt eller mye lavere boliglånsrente minus netto antall som forventer litt eller mye høyere boliglånsrente
Q3 = Netto antall som i ganske eller svært liten grad er bekymret for å miste jobben minus netto antall som ganske eller svært stor grad er redd for å miste jobben

Boligmarkedsbarometeret =  (Q1+Q2+Q3)/3

Beregning inneværende måned = (48,2-37,6+58,2) / 3 = 22,9

Les mer om boligmarkedsbarometeret her