60 prosent av de 1.000 spurte i NBBLs månedlige undersøkelse tror på stigende boligpriser det neste året. Nivået er identisk med september-målingen og ligger historisk høyt med en oppgang på fire prosentpoeng fra august. Kun åtte prosent tror på boligprisfall det neste året. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Den ventede renteoppgangen har vært tydelig kommunisert fra Norges Bank og hele 84 prosent av respondentene forventer økt boliglånsrente det neste året. Effekten av økte renter på boligprisene dempes imidlertid av den positive utviklingen i norsk økonomi. Respondentene føler stor grad av jobb og inntektstrygghet. Kun 3,5 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året.

– Mange strømmet til bolig- og hyttemarkedet under pandemien. Pengene satt løst i alle åpne sektorer. Nå som hele økonomien er gjenåpnet forventer vi en viss reversering av folks forbruk. Renteoppgang, høye strømpriser og lavere forbruk kan dempe boligprisutviklingen. Høyere rente er samtidig et tegn på at det går bra i norsk økonomi. Sysselsettingen er høy og SSB rapporterer om hele 93.000 ledige stillinger. Det gjør at arbeidsledigheten er lav og ventes å falle ytterligere. Går det godt i økonomien, går det stort sett greit også i boligmarkedet, sier Frengstad Bjerknes.

Les hele rapporten her.