NBBL har jobbet ut tiltak som målrettet gir rask effekt, og som for samfunnet gir gode løsninger. Det er bestilling av, og arbeid med vedlikeholdsplaner for boliger, bygg, veier og offentlig infrastruktur. Dette er aktiviteter som kan pågå nå til tross for smittevernsituasjonen vi befinner oss i. 

– Hvis eiere av bygg og anlegg får et kraftig incentiv til å sette i gang med slik planlegging nå, vil det kunne utløse mye arbeid og redusere arbeidsledigheten i Norges største fastlandsindustri. Samtidig som slike planer er nødvendige for at større oppgraderingsprosjekter raskt kan dra landet ut av krisen når smitteverntiltakene tillater full drift, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Bruk virkemidler som allerede finnes

Myndighetene styrer allerede et kraftig virkemiddel som kan forsterkes i den situasjonen landet nå er i. Det er Husbanken.  

– Ved å styrke Husbankens tilskuddsordninger og låneramme vil vi få fart i planleggingen av vedlikehold og rehabilitering av boliger. Det er målrettede og tidsavgrensede tiltak som gir rask effekt, sier Fredriksen.

NBBL har foreslått en tiltaksliste for myndighetene, og presentert denne for regjeringen og partiene på Stortinget. Tiltakene er uansett situasjon fornuftige, og vil stimulere arbeid som kan pågå nå, samtidig som det tilrettelegger for mye mer aktivitet som kan settes i gang umiddelbart etter at smittesituasjonen er bedret. Les hele tiltakslista her.