Blant de 1.000 spurte i NBBLs boligmarkedsbarometer, tror hele 64 prosent på stigende boligpriser det neste året. Det er 14 prosentpoeng mer enn gjennomsnittet siden NBBL startet målingene i mars 2018. Kun fire prosent tror på fallende priser. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Frykten for å miste jobben de neste 12 månedene er lav. Kun seks prosent av respondentene oppgir at de i stor grad frykter å miste jobben, på linje med gjennomsnittet de tre siste årene.

– Det kan virke forunderlig pandemien tatt i betraktning, men det kan sannsynligvis tilskrives sterk tiltro til det offentlige sikkerhetsnettet samt forventninger om tiltagende fart på økonomien. Boligmarkedsbarometeret viser at troen på arbeidsmarkedet kom tilbake allerede i mai i fjor og boligkjøperne så seg siden ikke tilbake, sier Frengstad Bjerknes.

Hele 74 prosent forventer imidlertid renteoppgang det neste året.

– Det er stort press i boligmarkedet og deler av økonomien. Forhåpentligvis vil den ventede renteoppgangen kjøle ned et overopphetet boligmarkedet, sier Frengstad Bjerknes.

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 13.-19. april. Samme spørsmålsbatteri stilles hver måned.

Se hele barometeret her