2020 har vært et bemerkelsesverdig år, også i boligmarkedet. Boligprisene har trosset pandemien og steget hele syv prosent frem til og med oktober, godt hjulpet av rentekuttene og en mer fleksibel boliglånsforskrift.

– Lav rente, færre arbeidsledige og forventninger om en kommende vaksine gir god grunn til å tro på stigende boligpriser også i 2021. Samtidig vil en strammere boliglånsforskrift, lavere befolkningsvekst og nokså høy boligbygging på landsbasis dempe prisveksten. NBBL forventer derfor en prisvekst på tre prosent det kommende året, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

NBBLs boligmarkedsbarometer stiger fra 22,9 i oktober til 24,0 i november. Blant deltakerne i undersøkelsen, tror 52 prosent at boligprisene vil stige videre, mens 34 prosent tror at boligprisene vil bli om lag uendret.

Mens 37 prosent tror på økt rente, tror 48 prosent at renta forblir uendret det neste året. Sett i lys av Norges Banks prognose om nullrente langt inn i 2022, er det kanskje litt overraskende at så mange som fire av ti forventer økt rente.

– Norsk økonomi har klart seg langt bedre enn fryktet gjennom koronakrisen. Med en vaksine på trappene, fallende arbeidsledighet og høy boligprisvekst så kan Norges Bank vurdere det som nødvendig å øke styringsrenten raskere enn planlagt, sier Frengstad Bjerknes.

Se detaljert boligmarkedsbarometer for november 2020

Om boligmarkedsbarometeret: Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 10. november - 16. november. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned. Se tidligere barometer her.