Det gjør at førstegangskjøpere uten egenkapital også kan komme seg inn på boligmarkedet. Konseptet innebærer at du har muligheten til å leie leiligheten i en periode inntil 5 år, før du kjøper den til prisen du har avtalt i dag. En eventuell prisøkning i mellomtiden tilfaller leietakeren, og vil kunne brukes til egenkapital i tillegg til annen sparing.

St. Halvardkvartalet er det første prosjektet Usbl lanserer hvor Leie til Eie som konsept tilbys. Du kan lese mer om prosjektet og hvordan man melder interesse på Usbls nettsider.

Les også: Boligbyggelagenes ulike eiemodeller