Hele 61 prosent av de spurte i NBBLs boligmarkedsbarometer for februar tror boligprisene vil stige det neste året. Det er den høyeste andelen siden juni 2018. Kun fire prosent tror prisene vil falle, mens de resterende enten tror på uendrede boligpriser eller har ingen formening. Halvparten av respondentene tror boliglånsrenta vil bli høyere innen tolv måneder.

– Over flere år har det vært en underliggende ubalanse mellom tilbud og etterspørsel i deler av boligmarkedet. Videreføringen av boliglånsforskriften fra nyttår vil bidra til å dempe presset i markedet, men nullrenta er fortsatt en kraftig stimulans på markedet. NBBL forventer derfor at Norges Bank blir tvunget til å øke renta allerede inneværende år, sier Frengstad Bjerknes.

Andelen som frykter å miste jobben økte i januar, noe som kan ha hatt sammenheng med muterte virusvarianter og strammere restriksjoner. Allerede inneværende måned faller imidlertid frykten tilbake fra ni til fem prosent, og ligger dermed igjen under det historiske gjennomsnittet på seks prosent.

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 9.-15. februar. Samme spørsmålsbatteri stilles hver måned.

Se hele barometeret her