Bare i år har boligprisene steget over seks prosent. Leie til eie og lignende løsninger blir redningen for mange uten nok egenkapital, men et dårlig tilpasset regelverk gjør det vanskelig å øke omfanget av slike boligmodeller.

Torsdag 21. april inviterte vi til et dypdykk i tematikken på frokostmøtet «Veier til eie», der både muligheter og utfordringer knyttet til ulike eiemodeller ble gjenstand for debatt. Folk viste enorm interesse for temaet, og NBBL nådde ny rekord i antall påmeldte på et frokostmøte. Salen var fullsatt og hundrevis fulgte med på livestream.

Ulike boligbyggelag med ulike løsninger

Per i dag tilbyr boligbyggelagene totalt 14 ulike, alternative veier inn i boligmarkedet. Økt bruk av disse konseptene viser en sterk vilje blant boligbyggelagene til å ta samfunnsansvar og være en del av løsningen.

Som ulike eksperter og representanter fra Obos, Bomidt og Ringbo påpekte fra podiet, er ulike boligkjøpsordninger beheftet med ulike utfordringer.

Obos har mål om at 70 prosent av alle borettslagsboliger i Oslo skal tilbys med Bostart eller Deleie. Ingjerd Sælid Gilhus, leder for boligkjøpsmodeller i Obos innledet om Obos sin offensive satsning på alternative boligmodeller og hvordan 20-prosentsregelen i borettsloven begrenser antallet boliger Obos kan selge som Deleie. Dette er en betydelig utfordring nå som Obos har økt volumet av Deleie-boliger.

Bomidt har både en leie-til-eie-ordning og en ordning med boliger til rabatterte priser. Vegar Furunes, administrerende direktør i Bomidt kunne tenke seg at Husbanken spisse tilbudet for lån, tilskudd, støtte i Husbanken til slike boligmodeller, og tok til orde for en bransjestandard rundt boligkjøpsmodellene.

Flere barrierer

Kapitalbindingsproblemet er et reelt problem for å få skalert opp disse modellene, ifølge Anne Sofie Bjørkholt, advokat/partner i Advokatfirmaet BAHR AS. Når forbrukeren kun eier deler av leiligheten, binder utbyggeren opp kapital ved å eie resten av boligen.

– Men utbyggere er ikke rigget for å binde mye kapital som alternative boligmodeller krever, uttalte Anne Sofie Bjørkholt, advokat/partner i Advokatfirmaet BAHR AS.

Bjørkholts innledning og løsninger på kapitalbindningsproblemet kan du høre her.

Kan styrkes og forbedres

Stian Eide Myhre i Fredensborg bolig mente at en oppskalering handler om vilje, enten det er stat, kommune, boligbyggelag eller privat utbygger.

Fredensborg bolig opplever ingen regulatoriske hindringer for å skalere opp sin leie-til-eie-ordning, men Myhre påpekte at tilpasninger av lovverket kan styrke og forbedre ordningen.

Se frokostmøtet i sin helhet: