Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå permanente endringer i boligbyggelagsloven, borettslagsloven og eierseksjonsloven. Endringsforslagene innebærer en rettslig likestilling av:

  • Generalforsamling, årsmøter og styremøter med og uten fysisk oppmøte
  • Skriftlig (papirbasert) og elektronisk kommunikasjon mellom boligselskapene og dets eiere (beboere)
  • Skriftlig (fysisk) underskrift og elektronisk signatur på protokoller, stiftelsesdokumenter mv.

KMD sendte 30. april 2020 et tilsvarende forslag på høring. Høringsinnspillene avdekket flere problemstillinger, blant annet knyttet til digital behandling av personopplysninger, som gjorde at forslaget ble utsatt inntil disse kunne bli nærmere utredet.

– Korona skapte et akutt behov for teknologinøytrale boliglover. Nå foreslår regjeringen noen av de største lovendringene i boliglovene på mange år. Dette får selvsagt stor betydning for både boligselskaper og boligeiere. Digitale årsmøter er fremtiden, sier Bård Folke Fredriksen, adm. direktør i NBBL.

Dette er en seier for NBBL, som har lagt ned en grundig og årelang innsats for å få dette på plass.

– Mulighetene for digitale årsmøter har NBBL jobbet for gjennom mange år. Allerede i 2018 sendte NBBL over et konkret forslag til nye regler i borettslagsloven og boligbyggelagsloven om digitalisering og tilpasning til en digitalisert hverdag. Disse endringene vil gi raskere og enklere saksbehandling, og forenkler kommunikasjonen mellom boligselskaper og andelseierne, sier Fredriksen.

Høringsfristen er 26.november.

Inntil 1. november gjelder midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. KMD opplyser at de ønsker å ha på plass de nye reglene til neste års ordinære generalforsamlinger og årsmøter. Det foreligger ikke konkrete planer for å forlenge den midlertidige loven, etter det NBBL kjenner til. Boligselskaper som har behov for å avholde ekstraordinære generalforsamlinger/årsmøter etter 1 november, må derfor avholde disse som fysiske møter, eller utsette møtet inntil nye regler foreligger.

NBBL vil gjerne ha innspill fra boligbyggelagene til høringen. De fleste boligbyggelag har nå erfaring i gjennomføring av digitale møter for sine kunder, boligselskapene. Dette er verdifull erfaring som NBBL gjerne mottar for å gjøre høringsinnspillene så gode som mulig. Send gjerne dine innspill til oss før 16 november.

Hele høringsnotatet finner du her.

Det har blitt uttrykt bekymring for at digital utføring av årsmøter og generalforsamlinger vil påvirke beboerdemokratiet og øker faren for maktmisbruk. Det er det ikke noen større grunn til. NBBLs advokat Line C.B. Bjerkek har skrevet et blogginnlegg om dette.