Flere tror på boligprisvekst

Koronakrisen har gitt kortvarige utslag for boligmarkedet, viser NBBLs månedlige forventingsbarometer. Nå forventer 42 prosent stigende boligpriser det neste året, mens kun 13 prosent forventer fallende boligpriser. Resterende forventer uendret eller «vet ikke». Forventningene til boligprisene har dermed hentet seg inn meget raskt og ligger nær de nivåene vi så før korona. Aller sterkest er troen på stigende boligpriser i hovedstaden, hvor hele seks av ti forventer boligprisvekst det neste året.

Færre frykter arbeidsledighet

Også utviklingen i norsk økonomi ser ut til å bli bedre enn mange fryktet for kort tid siden. Dette gjenspeiles i forventningene til arbeidsmarkedet. Andelen som frykter å miste jobben det neste året har falt fra elleve til seks prosent i løpet av to måneder.

– Det indikerer at til og med forventningene til arbeidsmarkedet er tilbake på de nivåene vi så før koronautbruddet. Noe som er ganske overraskende gitt den krevende situasjonen realøkonomien befinner seg i, sier Bjerknes.

Forventer fortsatt lave renter

Norges Banks prognose om vedvarende lave renter har nådd folket og kun én av tre forventer økt boliglånsrente det neste året. Resten forventer da uendret, lavere eller har ingen formening om rentenivået.

– Den lave renten er helt klart en viktig stimuli for boligmarkedet. Dersom oppturen i norsk økonomi kommer raskere enn ventet kan det bli nødvendig med en raskere renteoppgang enn det Norges Bank har sett for seg, sier Bjerknes.

Boligmarkedsbarometeret

Svarfordeling på delspørsmålene

Boligprisforventninger

Renteforventninger

Forventninger til arbeidsmarkedet

Mer informasjon om undersøkelsen.