Hvem kan få?

Eiere av boligeiendommer med minst tre etasjer kan søke om tilskudd til å prosjektere og installere heis. Husbanken krevet at det foreligger et positivt vedtak om prosjektering og/eller installering av heis fra generalforsamling i borettslag og sameier. Borettslag og sameier som ikke har vedtak på søknadstidspunktet, kan ettersende positivt vedtak fra generalforsamling. Husbanken må få dette før de kan gi tilskudd.

Hva blir det gitt tilskudd til?

  1. Tilskudd kan bli gitt til konsulenthjelp til å prosjektere og utarbeide kostnadsoverslag til heis.
  2. Tilskudd kan bli gitt til å installere heis.

Send inn søknad

Du finner søknadsskjema og veileder på Husbankens nettsider. Der finner du også informasjon om hvordan søknadene prioriteres.

Søknadsfristen er 1. juni 2022.

Les også: Heis gir trygge og tilgjengelige boliger for alle