I mars 2023 var NBBL og noen boligbyggelag i møte med statsråd Gjelsvik for å belyse problemet som disse kommunene står i. Her er planlegging for industri i godt driv, men den samme farten er det ikke på boligbyggingen. Den preges av utallige statlige innsigelser og behov for risikoavlastning i forkant.

– I disse kommunene er det behov for et større kommunalt selvstyre for å få opp tempo på boligbyggingen. Ansatte må ha et sted å bo, og planlegging av boliger bør ha like stor fart som planlegging av industri. Slik er det ikke. Selv om frikommuneforsøket skal foregå innenfor dagens lover og regler, håper jeg likevel det gir rom for større fleksibilitet og færre innsigelser som reduserer farten i boligplanleggingen, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. NBBL.

Merk deg datoen 8. september

Søknadsfristen er 8. september. Etter da blir det plukket ut kommuner som skal få være med i forsøket. Regjeringen ønsker at forsøkene skal representere ulike utfordringer innenfor områdene plan- og bygningsloven, helse og omsorg, opplæringsfeltet og samhandling mellom velferdstjenestene.

– Hvor mange kommuner/fylkeskommuner som kan være med har vi ikke sagt noe om. Med det er viktig med et antall som gjør det mulig å følge de godt opp. Og ikke minst bør vi ha med ulike typer forsøk, sier Gjelsvik i podkasten til Kommunal Rapport.

Mer om saken

Pressemelding fra Regjeringen

Kommunal Rapport

NBBL i møte om frikommuneforsøk med statsråden