Dette er en økning på 50.000 det siste året. En økning som tilsvarer dobbelt så mange som folkeveksten i Norge i 2020 eller nesten like mange innbyggere som det bor i Tønsberg kommune.

Vi vokser år for år

I 2017 feiret boligbyggelagene medlem nummer én million, og den sterke tilstrømningen av nye medlemmer har bare fortsatt. NBBLs boligbyggelag er Norges tredje største medlemsorganisasjon, kun med Idrettsforbundet (2 100 000) og Coop (1 800 000) foran seg.

- Det er gledelig at så mange ser verdien av medlemskap i boligbyggelag. Alle kan melde seg inn og være medeier i sitt boligbyggelag. Ingen aksjonærer tar utbytte, men overskuddet går tilbake til kjernevirksomheten – nemlig å tilby gode boliger og tjenester til medlemmene, sier Bård Folke Fredriksen, adm. dir. i NBBL

Et viktig medlemskap i et krevende boligmarked

Den største medlemsfordelen er forkjøpsretten. Den kan for mange unge være det som gjør det enklere å få kjøpt sin første bolig i et krevende boligmarked. Det siste året har også stadig flere boligbyggelag lansert alternative løsninger slik at flere på sikt kan bli eier av egen bolig. Ulike leie til eie løsninger, Obos Deleie og Obos Bostart er eksempler på det.

Høy boligprisvekst, lav boligbygging og strengere utlånsregler, har gjort det mer krevende å etablere seg i eiemarkedet. I dag møter både single førstegangsetablerere og nyskilte et langt mer krevende førstetrinn.

- Vi kan ikke ha det slik i Norge at du må ha en kjæreste eller hjelp fra foreldrene for å ha råd til egen bolig i de største byene der boligprisene er høyest. Jeg er glad for at boligbyggelagene kan hjelpe denne gruppen med å komme seg inn på boligmarkedet, avslutter Fredriksen.

Fakta pr. 31.12.2020

1 135 000 medlemmer
41 boligbyggelag
14 700 boligselskap
570 000 boliger under forvaltning