Som svar på et voksende samfunnsproblem tilbyr stadig flere boligbyggelag smarte startløsninger som kan gjøre boligdrømmen mer oppnåelig. Her finner du mer informasjon om hvordan boligbyggelagenes ulike kjøpsmodeller muliggjør at unge uten tilstrekkelig egenkapital eller tilgang på foreldrehjelp kan etablere seg på boligmarkedet.

Boligbyggelagenes smarte tilbud

«Leie-til-eie» modeller representerer et boligtilbud der man først leier boligen i en periode, før man etter avtalte vilkår gis mulighet til å kjøpe boligen når leieperioden er over. Dette kan være et alternativ for ungdom som har inntekt til å betjene et boliglån, men man får ikke lån på grunn av kravene i boliglånsforskriften. I NBBL-familien er det flere boligbyggelag som har slike modeller, men det finnes også andre smarte startmodeller. Noen av modellene er avhengige av at det offentlige bidrar.

Boligbyggelagene har også boliger som er i en prisklasse som gjør at mange kan komme rett inn i eie-markedet. Det er eldre borettslagsboliger med forholdsvis lave innskudd. Hør med boligbyggelaget der du bor om det er et alternativ for deg. Det vil gi deg en så smart start at du blir boligeier fra start.

Bate boligbyggelag

Har "Leie-eie". Modellen er å leie først, så kunne kjøpe boligen etter 3-6 år. Modellen innebærer støtte fra kommunen med tomt til selvkost, støtte fra Husbanken ved finansiering, og selvkost fra boligbyggelaget.

Les mer

TOBB

Har "Leie-før-eie". Modellen er å leie først, så kunne kjøpe boligen etter 3-5 år. Modellen er et samarbeid mellom boligbyggelaget og bank. Leietaker får opsjon om kjøp av bolig til pris fastsatt på leietidspunkt.

Les mer

Halden Boligbyggelag

Har samme modell som TOBB: "Leie-før-eie".

Les mer

Ringbo

Har samme modell som TOBB: "Leie-før-eie".

Les mer

Usbl

Har «Leie-til-eie». Her leier du boligen først – og får opsjon om kjøp av bolig til pris fastsatt på leietidspunkt.

Les mer

OBOS Bostart

En helt annen modell som ikke er en leiemodell. Boliger selges 10-15 prosent under markedspris mot at kjøper forplikter seg å selge boligene tilbake til OBOS til en pris justert for prisstigningen i Oslo. Kjøper eier boligene med plikter og fordeler det medfører.

Les mer

;