– Nivået indikerer fortsatt høy temperatur i boligmarkedet, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Med unntak av mars/april da pandemien for alvor gjorde sitt inntog i Norge, har andelen som tror på stigende boligpriser ligget høyt gjennom hele 2020. Det har også gjenspeilt seg i kraftig boligprisvekst. Nå, ved slutten av året, tror 51 prosent at boligprisene vil stige videre, mens 33 prosent tror de blir om lag uendret.

Folket er delt når det kommer til hva de tror om renteutviklingen. Halvparten tror på renteøkning i 2021, mens den andre halvdelen tror renten forblir uendret gjennom hele året.

– Utviklingen i norsk økonomi og boligmarkedet tilsier at renten bør settes opp i løpet av det kommende året. Gjeninnhentingen etter at restriksjonene ble lempet på, har gått langt raskere enn de fleste hadde forventet. Vaksinen blir en «game changer». Et overopphetet boligmarked og høyt varekonsum tilsier at renten bør settes opp raskere enn om dette var en klassisk etterspørselsdrevet nedtur, sier Frengstad Bjerknes.

Om boligmarkedsbarometeret:
Undersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på et landsrepresentativt utvalg 18 år+, med 1000 respondenter. Data er vektet på kjønn, alder og geografi for å gjenspeile sammensetningen i befolkningen. Resultatene på de tre enkeltspørsmålene må tolkes innenfor feilmarginer på +/- 1,4-3,1 prosentpoeng. Målingen er gjennomført i perioden 1. desember - 7. desember. Samme spørsmålsbatteri vil stilles hver måned.

Se hele barometeret her