Boligbyggelaget Midt er det tiende boligbyggelaget som nå lanserer en kjøpsmodell særskilt rettet mot førstegangskjøpere uten tilstrekkelig egenkapital.

– Med «Hjølpin» gjør vi det enklere å komme seg inn på boligmarkedet for de som mangler den siste delen av finansieringen, forklarer Vegar Furunes, daglig leder i Bomidt til NBBL.

Prismodellen går ut på å gi rundt 10 prosent rabatt på utvalgte boliger. Til gjengjeld får boligbyggelaget rett til å kjøpe boligen når man selger igjen.

– Økende byggekostnader gir høyere boligpriser, kombinert med krav til egenkapital på 15 prosent, gjør dette at mange strever med å komme seg inn på boligmarkedet. En av Boligbyggelaget Midt sine viktigste oppgaver er å skaffe gode boliger til medlemmene våre, legger Furunes til.

Viktig med alternativer

Også NBBL-direktøren påpeker viktigheten av å ha alternativer til det tradisjonelle boligmarkedet.

– Det er flott at stadig flere boligbyggelag gir avslag til kjøpere for å få flere inn i boligmarkedet. Dette er ordninger vi tror blir mer aktuelle i tiden fremover, med et økende prispress over hele landet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Trenger gode rammebetingelser

Ulike leie-til-eie-modeller og alternative kjøpsmodeller er under stadig utrulling hos flere boligbyggelag. Fredriksen understreker at dette kun er ett av flere viktige tiltak for å hjelpe førstegangskjøperne inn.

– Vi trenger å få fart på boligutbyggingen i pressområdene. Gode rammebetingelser er nødvendig for å sikre en god og stabil boligbygging. Dersom gapet mellom tilbud og etterspørsel fortsetter, vil vi få en prisgalopp vi ikke har sett maken til, sier han.

Les mer om de ulike kjøpsmodellene her:

https://www.nbbl.no/om-oss/interessepolitikk/leie-til-eie/