– Det var viktig å sette bankene i best mulig stand til å hjelpe lånekundene gjennom en krevende periode. Nå ser vi tegn til oppgang i norsk økonomi, og det er høy aktivitet i boligmarkedet. Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt. Bankene har mulighet for å avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars å øke disse andelene til 20 prosent både i Oslo og resten av landet i andre kvartal. Departementet besluttet 11. juni å videreføre de økte fleksibilitets­kvotene i tredje kvartal.

Finansdepartementet sendte 28. august på høring et forslag fra Finanstilsynet om å ikke videreføre de midlertidige endringene etter tredje kvartal. Finanstilsynet pekte blant annet på at det med et svært lavt rentenivå er fare for at boligprisene og husholdningsgjelden vil kunne øke ytterligere fra et allerede høyt nivå. Norges Bank har i likhet med et flertall av høringsinstansene sluttet seg til Finanstilsynets vurdering.

NBBL mener det er for tidlig å stramme inn de midlertidige lettelsene i boliglånsforskriften selv om boligprisene har steget.

Denne saken ble opprinnelig publisert på regjeringen.no. Klikk her for å lese hele.