Les Langs kronikk her.

Boligprisene er mer enn 10-doblet siden slutten på 90-tallet. Og det siste året har de steget 13 prosent. Denne boligprisveksten kunne ikke skjedd uten at det står langt flere klare til å kjøpe bolig enn det er boliger til salgs.  Svaret er rett og slett at det må bygges mye mer for å skape en balanse mellom tilbud og etterspørsel, mellom tilgjengelige boliger og befolkningsveksten.

Lang foreslår å forby kjøp av sekundærboliger. Dette er ikke et treffsikkert tiltak. Alle ønsker ikke å eie sin egen bolig, og særlig ikke i enkelte livsfaser som studietiden eller for kortere opphold. Derfor trenger vi også et velfungerende utleiemarked.

Videre foreslår Lang å bygge uten krav om forhåndssalg av boliger. Tanken er besnærende, men dessverre historieløs. Har Lang glemt at finanskrisen for drøyt ti år siden ble forverret og forlenget grunnet svært mange tomme boliger andre steder i Europa? I Norge klarte vi oss blant annet fordi vi hadde krav nettopp om forhåndsolgte boliger. Dessuten – mener Lang at myndighetene ved lov skal pålegge boligbyggere til å ta uforsvarlig stor risiko? Gitt at boligbyggere fulgte et slikt pålegg om å bygge på spekulasjon – noe de neppe gjør – viser finanskrisen at skattebetalerne satt igjen med regningen, og landene endte opp i en økonomisk depresjon. Riktignok har Norge en sterk økonomi, men å gjenta andres feil er sjeldent smart.

Videre får både boligbyggelag og forkjøpsretten på pukkelen. Det er en feilslutning at forkjøpsretten nødvendigvis driver opp boligprisene. Dessuten - mener Lang at boligutbyggere kan – eller bør - selge boliger under markedspris? Det ville være å gi en gavepakke til de heldige utvalgte som kan snu seg rundt å selge boligen med fortjeneste dagen derpå. Om forkjøpsretten er prisdrivende eller prisdempende er ikke entydig, og vil avhengige av omstendighetene.

I stedet for å angripe bør vi derimot verne om at det finnes boligbyggere som eies av egne medlemmer og tilbyr forkjøpsrett. Boligbyggelagene har bygget gode boliger i byer og sentrumsområder over hele landet de siste 75 årene. Alt overskudd går tilbake til formålet og nye boliger slik at flest mulig kan eie egen bolig. Boligbyggelagene tar fortsatt boligsosiale grep. De siste årene har boligbyggelagene vært pådrivere for alternative veier til egen bolig slik at flere kan etablere seg i et krevende boligmarked. Leie-til-eie-ordninger, Deleie og Bostart er eksempler på det. Og sist, men ikke minst, boligbyggelagene er åpent for alle og har i dag over 1.1 millioner medlemmer.