Det var byene som hadde høyest prisvekst siste kvartal. Om vi sammenligner med prisene for ett år tilbake, har prisene økt mest i Oslo og Tromsø.

– Boligprisene har steget kraftig som følge av lav rente og en sterk tro på arbeidsmarkedet og egen inntektssikkerhet, til tross for at ledigheten er høy. På kort sikt mener NBBL at prisveksten kan dempes av raskere renteoppgang. På lengre sikt bør det bygges flere boliger for å møte den store etterspørselen, sier sjeføkonom i NBBL, Christian Frengstad Bjerknes.

Prisveksten bekymrer

– Det er de som står utenfor boligmarkedet, for eksempel unge uten foreldrebank og nyskilte, som betaler prisen for en galopperende boligprisvekst. Prisveksten er nå dessverre en driver for økte forskjeller. Dersom stadig flere presses ut av boligmarkedet i storbyene kan det på sikt skade arbeidsmobiliteten og produktiviteten i norsk økonomi. Det er derfor avgjørende at myndighetene og boligbyggerne samarbeider for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet, sier adm. direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Fotnote: Det er brudd i prisrekken 1. kvartal 2019 ettersom regionsvektene i modellen ble oppdatert og omsetninger fra boligbyggelagene OBOS og BOB ble inkludert i statistikken fra 2019.

Nøkkeltall

Gjennomsnittlig totalpris: 3.706.000Endring i totalpris: 5,6 prosent
Gjennomsnittlig kjøpesum: 3.363.000Endring i totalpris fra Q1/2020: 11,5 prosent
Gjennomsnittlig fellesgjeld: 343.000Andel fellesgjeld av totalpris: 9,2 prosent
4.728 omsatte boliger i utvalget

Se hele statistikken her