Når en person skal kjøpe en bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd.
Innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte penger, ved å ta opp boliglån eller en kombinasjon av dette. I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets felleslån som han skal betale renter og avdrag på gjennom betaling av de månedlige felleskostnadene. Summen av andel felleslån og betalt innskudd er leilighetens totalkostnad.

Hva er fellesgjeld?

Når borettslaget skal kjøpe tomt og boliger må dette finansieres. Dette gjøres normalt ved at borettslaget tar opp et felleslån og krever innskudd av de som skal kjøpe boligene. Hele felleslånet og alle innskuddene utgjør den totale kostnaden ved borettslagets kjøp av eiendommen. Det er felleslånet som vi kaller for fellesgjeld, og det er Husbanken eller private banker som gir borettslaget dette felleslånet. For å få dette lånet må borettslaget pantsette eiendommen sin. Når borettslaget blir opprettet kan ikke fellesgjelden være høyere enn 75 prosent av totalkostnadene.

Renter og nedbetaling av felleslånet for nye borettslag utgjør normalt en vesentlig del av de månedlige felleskostnadene som andelseieren skal betale. Renteøkninger eller rentenedsettelser fører til at felleskostnadene blir endret. Dette kan være betydelige endringer hvis fellesgjelden i borettslaget er stor. Etter hvert som felleslånet blir nedbetalt, vil denne delen av felleskostnadene reduseres.

Hvis andelseier må ta opp lån for å betale innskuddet så må han også betale renter og avdrag på dette lånet i tillegg til å betale de månedlige felleskostnadene til borettslaget. Derfor er det viktig å tenke på totalkostnaden når man skal kjøpe borettslagsbolig.

Borettslagenes Sikringsordning

I borettslag som er forsikret i Borettslagenes Sikringsordning slipper andelseierne å bli ansvarlig for naboens manglende betaling av felleskostnader. Dersom en eller flere andelseiere ikke betaler felleskostnadene, må boligen selges. Borettslagenes Sikringsordning dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget ikke får dekket ved salget.

Alle borettslag som forvaltes av et boligbyggelag som er medlem i NBBL kan forsikres i Borettslagenes Sikringsordning. Selskapet har konsesjon fra myndighetene til å drive forsikringsvirksomhet. Les mer her.

NBBLs advokatkontor besitter høy kompetanse innen bolig- og eiendomsrett og boligbyggelagsrelatert jus. I webserien Jusprat med boligeksperten tar de for seg ulike juridiske problemstillinger på disse feltene. I episode 27 snakker de om nettopp felleskostnader.