Energikommisjonen, våren 2023, konstaterte at det er mulig og nødvendig å spare og produsere enormt mye energi i boliger og bygg frem til 2030. Spart energi i bygg er avgjørende for å elektrifisere transport og industri, og kutte CO2-utslipp. Likevel vil regjeringen bare utrede konsekvensene av 10 TWh redusert strømforbruk i hele bygningsmassen frem til 2030.

 Regjeringen når ikke sitt mål om kraftbalanse og CO2-kutt i dette tempoet. Etter energikommisjonen vet vi at minst én milliard kroner i året til ENØK må til for å kutte 10 TWh i bygg til 2030. Regjeringen får ikke folk med seg, men trolig mot seg i det grønne skiftet hvis folk ikke selv – med litt støtte fra regjeringen – kan spare og produsere strøm i egen bolig, sier Fredriksen.

Mer til Enova

NBBL er tilfreds med at Enova nå skal gi både kartleggingsstøtte og investeringsstøtte til husstander som reduserer energibruken.

– Regjeringen må legge mye mer penger inn i Enova-ordningene slik at borettslag, sameier og boligeiere kan spare strøm og penger ved å etterisolere, bytte vinduer, kjøpe varmepumper, og legge solceller på taket, sier Fredriksen.

Les også: NBBL om statsbudsjettet: Grip sjansen til å bygge sosialt