HUBen bygger på såkalt coopetition – samarbeide der man kan, konkurrere der man må. Det fremste målet er å være et kunnskaps- og inspirasjonsverktøy for boligbyggelagene når de skal gi råd til sine kunder om problemstillinger knyttet til bærekraft. På denne måten kan boligbyggelagene vise vei i det grønne skiftet.

Prosjektene som spilles inn blir en del av en stor prosjektpool som både løfter frem gode eksempler fra boligbyggelagene, og synliggjør de beste løsningene i markedet. 25 prosjekter er allerede på plass i HUBen, og flere vil legges til fortløpende.

Har din bedrift gode bærekraftige løsninger eller har gjennomført bærekraftige prosjekter som du tror kan passe inn i BBL HUB? Send inn ditt bidrag her. Slik lærer vi om deres løsning, og vurderer om det er en match mellom løsningen og BBL HUB sine målsetninger. Vi gir tilbakemeldinger på alle bidrag som kommer inn.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Eventuelle spørsmål kan rettes til direktør for innovasjon og kompetanseutvikling i NBBL, Christian Fredrik Mathisen: cfm@nbbl.no

Jobber du i boligbyggelag, har vi en egen sak om HUBen som du kan lese her.