BBL HUB

BBL HUB er en samarbeidsplattform utviklet for at boligbyggelagene skal kunne dele og samarbeide om bærekraftsprosjekter (people – profit – planet) som kan benyttes på eksisterende bebyggelse. På denne måten kan boligbyggelagene vise vei i det grønne skiftet og hjelpe hverandre til å ligge fremst i utviklingen i bransjen.

Fremhevede prosjekter

Bergvarme
Bergvarme

OMT BBL innfører en ordning med å installere bergvarme. En slik installasjon vil bidra til å øke verdien og gi bedre ene…

Klimaregnskap
Klimaregnskap

Klimaregnskapet vil hjelpe å gi overblikk over hvilken innvirkning bedriftene og kommunen har på klimaet, se hvordan de…

Installasjon av Solcellepaneler
Installasjon av Solcellepaneler

I et av Sørlandet Boligbyggelags eldre borettslag er det montert solcellepaneler på tre av ti bygninger for å redusere d…

Nyeste prosjekter

Parallelo Parallelo
Parallelo

Parallelo har utviklet en programvare som, ved bruk av parametrisk design, automatisk genererer leilighetsplaner i boligprosjekter. Dette betyr at arbeid som tidligere krevde mange dager eller uker med innsats, nå kan gjennomføres på minutter. Parallelo har utviklet en programvare som, ved bruk av parametrisk design, automatisk genererer l...

OBOS - Living Lab OBOS - Living Lab
OBOS - Living Lab

I hjem for familier, single, gamle og unge, vil beboerne selv teste ut nye teknologiske, sosiale og fysiske løsninger. Med beboeren i fokus vil OBOS Living Lab finne nye ideer, konsepter og løsninger for framtidens boliger. Målet med OBOS Living Lab er å finne ut hva som gjør en bolig god for beboere. I hjem for familier, single, gamle og unge, vil beboerne selv teste ut nye teknologiske, sosiale...

PiiR PiiR
PiiR

PiiR er helt unikt for eiendomsbransjen. I lang tid har de jobbet for å utvikle et konsept hvor de gjennom utleie av leiligheter gir leietakerne trygghet for at PiiR følges opp og videreutvikles til det beste for beboerne og nærmiljøet rundt.  PiiR er helt unikt for eiendomsbransjen. I lang tid har de jobbet for å utvikle et konsept hvor d...