BBL HUB

BBL HUB er en samarbeidsplattform utviklet for at boligbyggelagene skal kunne dele og samarbeide om bærekraftsprosjekter (people – profit – planet) som kan benyttes på eksisterende bebyggelse. På denne måten kan boligbyggelagene vise vei i det grønne skiftet og hjelpe hverandre til å ligge fremst i utviklingen i bransjen.

Fremhevede prosjekter

Bergvarme
Bergvarme

OMT BBL innfører en ordning med å installere bergvarme. En slik installasjon vil bidra til å øke verdien og gi bedre ene…

Klimaregnskap
Klimaregnskap

Klimaregnskapet vil hjelpe å gi overblikk over hvilken innvirkning bedriftene og kommunen har på klimaet, se hvordan de…

Installasjon av Solcellepaneler
Installasjon av Solcellepaneler

I et av Sørlandet Boligbyggelags eldre borettslag er det montert solcellepaneler på tre av ti bygninger for å redusere d…

Nyeste prosjekter

KTV Working Drone KTV Working Drone
KTV Working Drone

KTV Working Drone har utviklet en drone for å rengjøre fasader og vinduer. Man slipper bruk av lift, stillas eller klatrere. Dette gjør arbeidet mye enklere, sikrere og mer effektivt. KTV Working Drone har utviklet en drone for å rengjøre fasader og vinduer. Man slipper bruk av li...

Solcelleanlegg - Vigvoll Terrasse Borettslag Solcelleanlegg - Vigvoll Terrasse Borettslag
Solcelleanlegg - Vigvoll Terrasse Borettslag

Vigvoll Terrasse Borettslag åpnet det nye solcelleanlegget 19. september 2022 og er et av de største i landet. Det er montert solcellepaneler på taket på alle de fem terrasseblokkene. Solcelleanleggene dekker totalt 1650 kvadratmeter. Vigvoll Terrasse Borettslag åpnet det nye solcelleanlegget 19. september 2022 og er et av de stør...

Gjenbruk og ombruk av byggematerialer Gjenbruk og ombruk av byggematerialer
Gjenbruk og ombruk av byggematerialer

Forbedret takisolering er et effektivt tiltak om man ønsker å redusere strømforbruket i egen bolig. Ved gjenbruk av takisolasjon spares det penger, naturlig tørking er en løsning til å få dette til. Forbedret takisolering er et effektivt tiltak om man ønsker å redusere strømforbruket i egen boli...