Søknadsfrist: Snarest

Vil du jobbe i grensesnittet natur/klima/miljø og boligutvikling?

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. Vi er en sentral kunnskapsleverandør for myndighetene innen boligpolitikk og rammevilkår for byggenæringen. Nå søker vi deg som ønsker å bidra til en mer bærekraftig fremtid!

I fremtiden må vi bo smartere og mer klimavennlig, og våre boliger er en nøkkel til å løse klimautfordringene. I de neste tiårene er det avgjørende å redusere klimautslipp og skape bærekraftig økonomi og samfunn. Har du kunnskap om klima, natur og bærekraftig omstilling, og god politisk forståelse? Har du kunnskap om sirkulær økonomi, og evne til å identifisere utfordringer og muligheter for bolignæringen? Da har vi en meningsfull og viktig jobb for deg.

Ansvarsområder:

 • Utvikle rammebetingelser for boligbygging og boligoppgradering som gjør det mulig å nå klima- og naturkrav samtidig som vi bygger boliger til overkommelige priser
 • Levere analyser, beslutningsgrunnlag og politiske forslag av høy faglig kvalitet
 • Lede strategiske satsinger og prosjekter
 • Bygge og vedlikeholde NBBLs nettverk i politikk og forvaltning
 • Kontinuerlig søke og finne ny kunnskap som kan omsettes i politiske forslag.

Kvalifikasjoner:

 • Master/hovedfag innen relevante fagområder som energi, økonomi, klima eller bygg. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Minimum 7-10 års relevant arbeidserfaring innen energi, økonomi, klima eller miljø
 • Sterk analytisk evne til å innhente, bearbeide og kommunisere komplekse fakta
 • Evne til å vurdere kostnader og konsekvenser av offentlige virkemidler og reguleringer
 • Even til å foreslå virkemidler og reguleringer som sikrer boligbygging og boligoppgraderinger samtidig som vi tar hensyn til natur og klima
 • Kjennskap til relevant EU reguleringer, og evne til å foreslå hvordan disse kan tilpasses norske forhold
 • God kjennskap til bygnings- og/eller boligpolitikk

Personlige egenskaper:

 • Resultatorientert med sterk iherdighet
 • Lærevillig og nysgjerrig
 • Gode relasjons- og samarbeidsevner
 • Politisk teft og forståelse
 • Proaktiv i å finne og dele kunnskap med kollegaer både innenfor og utenfor organisasjonen.

Hva kan NBBL tilby:

 • Stort ansvar og gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Faglig dyktige og gode kollegaer
 • En meningsfull jobb i en bransje som leder an mot en bærekraftig fremtid
 • Konkurransedyktig lønn og svært gode pensjonsordninger
 • Moderne og trivelige lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • Sommertid og fleksibel arbeidstidsordning med mulighet for hjemmekontor

Hvis dette kan være stillingen for deg, ta kontakt med våre rådgivere i ESG People; Fredrik Torp på fto@esgpeople.no eller Amalie Worm Andersen på awa@esgpeople.no. Du kan også kontakte Christian-Marius Stryken, direktør interessepolitikk og jus, med spørsmål om stillingen.

SØK HER

Om NBBL:

NBBL er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for 39 boligbyggelag med totalt 1.275.000 medlemmer. Boligbyggelagene forvalter om lag 635.000 boliger i 16.600 boligselskap over hele landet. NBBL påvirker myndighetene til å føre en aktiv og bærekraftig bolig– og bygningspolitikk som sikrer folk en god bolig og et godt bomiljø. Boligbyggelagene bidro til bygging av cirka 4.000 boliger i 2022