NBO Conference

We have the pleasure of hosting the annual NBO meeting in beautiful Oslo, Norway. Among the themes we are exploring this year are the harmonization of the Nordic housing markets and building regulations, and the sharing of experiences across borders for the benefit of homebuilders and residents alike.

The world has been quite unpredictable the past few years—a global pandemic and now a war in Europe. We have every hope and intention of executing the program as is, but we reserve the right to make changes should a current situation lead us to do so.

At the conference we will announce the winner of the award for the best living environment in the Nordic countries. Read more about the award and how to enter the contest on NBOs website.

Vi har gleden av å være vertskap for NBOs årsmøte i vakre Oslo. Blant temaene vi skal ta for oss i år er harmoniseringen av den nordiske boligmarkedene og byggeregler, og erfaringsutveksling mellom landene til fordel for både utbyggere og beboere.

Verden har vært nokså uforutsigbar de siste årene – en global pandemi og nå krig i Europa. Vi går inn for å gjennomføre programmet slik det står i dag, men forbeholder oss retten til å gjøre endringer dersom situasjonen tilsier at vi burde gjøre det.

På konferansen skal vi også kåre Nordens beste bomiljø. Les mer om konkurransen på NBOs nettside.

Date: Thursday September 8th and Friday September 9th 2022 
Place: Hotel Bristol, Oslo

Price: 2000 NOK (includes lunches and excursions)
Accommodation at hotel: 2200 NOK per night
Dinner, Thursday: 1650 NOK

Registration deadline: Thursday June 23rd 2022

All prices include VAT.

Program

Minor changes may occur.

pdf - 113 Kb

Contact

Don't hesitate to get in touch if you have any questions. If your question is related to the program or the conference as a whole, contact Bente Johansen. If your question is related to registration, hotel bookings, SNØ, and so forth, contact Hanne Christensen.

Ikke nøl med å ta kontakt hvis du har spørsmål. Er spørsmålet om programmet eller konferansen som helhet, ta kontakt med Bente Johansen. Hvis spørsmålet omhandler påmelding, hotellbooking, SNØ o.l., ta kontakt med Hanne Christensen.

Bente Johansen
Spesialrådgiver
bj@nbbl.no
97122544 97122544
Hanne Lohne Christensen
Administrator
hc@nbbl.no
98839223 98839223
Christian Fredrik Mathisen
Direktør innovasjon og kompetanseutvikling
cfm@nbbl.no
47242824 47242824